Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Svenska Akademiens svensklärarpris har idag tilldelats Lillemor Karlsson på Martin Koch-gymnasiet i Hedemora. Ledamot Tomas Riad var prisutdelare i Akademiens fullsatta monter på Bokmässan. Karlfeldtsamfundet gratulerar Lillemor. Det är flera av hennes elever som har tilldelats Ungdomens Karlfeldtpris för fina uppsatser om Karlfeldt.

Svensklararpris

Jubileumsprogrammet på Karlfeldtsgården Sångs I Sjugare torsdag den 7 juli flyttas till Siljansnäs kyrka kl 14.30. Allmänheten inbjudes. Fri entré.

Allt regnande har tyvärr gjort det omöjligt att emot många gäster och bilar på Sångs. 

Medverkande:
LARS HJERTNER och ANKI JONES, Göteborgsoperan
MATS JOHANSSON, piano
MIKA LARSSON  och ANDERS ÅKERLUND berättar
ODD ZSCHIEDRICH, ordf. Karlfeldtsamfundet
GUNBRITT BERGGREN, Sångs

Välkomna!

100 år har gått sedan familjen Karlfeldt flyttade in i byn Sjugare vid ­Oplimens strand. Efter ett år av planering och byggnationer kunde så äntligen Sånggården tas i besittning och bli det älskade sommarhemmet. Vi ska glädjas med gårdens nu­varande ägare Bo och Gunbritt Berggren och få njuta av trädgården i sin högsommarprakt. Det blir som en sen Sångsdag med ekon från tio ­decennier. Av en händelse sammanfaller våra sommar­mötesdagar med ett från 2021 uppskjutet 80-årsjubileum av Himlaspelet som vi också får vara med att fira.

Karlfeldtsamfundet utlyser en pristävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för dig som är född 2002 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2022 för att du ska kunna vara med i tävlingen. Prissumman är maximalt 10 000 kronor och kan fördelas på högst tre prissummor.

Hjertner5 oktober kl. 19.00 i Missionskyrkan, Leksand
Biljettinformation

Musikteater i Karlfeldt och Himlaspelets anda av och med Lars Hjertner

Himlaspelet, eller som det egentligen heter: Ett spel om en väg som till himla bär skrevs av Rune Lindström och hade premiär i Leksand i augusti 1941. I denna version återberättas historien av Lars Hjertner, som ensam gestaltar några av de olika rollerna i spelet om den unge drängen Mats som ger sig ut på vandring för att träffa Gud fader och ställa honom till svars för sin trolovades död. Rune Lindströms text blandas här upp med en del av Erik Axel Karlfeldts dikter. Karlfeldt var Lindströms litterära förebild och många av Karlfeldts dikter kan med lätthet placeras in i själva handlingen.

Ett samarrangemang mellan Sensus Studieförbund och Karlfeldtsamfundet

Lagom till märkesåret 2021 för att uppmärksamma att det är 90 år sedan Karlfeldt dog, och även till minne av vännen Christer Åsberg, har vår italienske medlem Adriano De Angeli utkommit med ytterligare en samling översättningar av Karlfeldts dikter. De två första, Vildmarks- och kärleksvisor och Hösthorn, kom 2014 respektive 2019. Nu finns en ny utgåva med 50 utvalda dikter från diktsamlingarna ­Fridolins visor, Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, Flora och Pomona, Flora och Bellona samt Tidiga dikter och Sena dikter. En sann tribut till minnet av Christer Åsberg och Erik Axel Karlfeldt!

Gunilla Stenman Jacobson

Karlfeldtsamfundet minns med tacksamhet vår tidigare ordförande Lars-Erik Linnarsson (1929-2021) som har lämnat oss. Han var ordförande åren 1991-1998. Här på bilden fångad i sitt journalistvärv på Falköpings tidning, där han skrev under signaturen ELL. Fotot är hämtat från utställningen ”Falköping i bild”, 1952. 

lars erik linnarsson 1952

Karlfeldt-pris 2021

Karlfeldtsamfundet utlyser en uppsatstävling för uppsatsskribenter på B- och C-nivå inom litteraturvetenskap eller angränsande ämnen. Uppsatsen ska behandla Erik Axel Karlfeldts diktning och författarskap. Prissumman är 15 000 kronor. Sista inlämningsdatum för uppsatsen är den 15 juni 2021.

Uppsats ska skickas till Karlfeldtsamfundets ordförande, dels i papperskopia:

Odd Zschiedrich, Roslagsvägen 91, 114 19 Stockholm

och dels som e-post: odd.zschiedrich(a)hotmail.com

Vid eventuella frågor, kontakta gärna ordföranden via ovanstående e-postadress.

Årets jury fick mottaga tolv uppsatser från elever i samma skola, Martin Koch-gymnasiet i Hedemora, med Lillemor Karlsson som lärare.

Första pris (4000 kr) tilldelas Alma Ekroos för uppsatsen Microkosmos – en annorlunda människosyn. Andra pris (3000 kr) går till Jennifer Liljekvist Karlfeldts dikter – för alla. Tredje pris (3000 kr) delas mellan Isabelle Liljekvist, Karlfeldts sorgliga avsked, och Rozana Abd Alahad, Karlfeldts längtan efter fred på jorden. Samtliga elever som skickat in sina uppsatser belönas med ett medlemskap i samfundet under 2021.

Vid Karlfeldtsamfundets årsmöte i Uppsala kungjordes pristagarnas namn och vi hoppas få se dem på Vintermötet och förära dem ett diplom. Vi vill också uppmärksamma deras lärare Lillemor Karlsson, som fått sina elever att upptäcka och intressera sig för Karlfeldts diktning. 

Ungdomens Karlfeldtpris instiftades av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats. Priset utdelades första gången 2008.

Samfundets årsmöte kommer att genomföras lördagen den 24 oktober 2020 kl. 10.30 i Baptistkyrkan, Bangårdsgatan 11, Uppsala, som tidigare meddelats.

Med anledning av rådande pandemi har styrelsen, med försiktighetsprincipen som riktmärke, beslutat genomföra en årsstämma enbart bestående av de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna, det vill säga utan ytterligare programpunkter eller måltid. 

Den 5 oktober håller samfundsmedlemmen och tidigare styrelseledamoten i Karlfeldtsamfundet Lars Falk ett föredrag om hur Karlfeldt mötte Gustaf Fröding och Nathan Söderblom i Uppsala. 

Stabby Prästgård, Stabby backe 1, Uppsala
Onsdag 5 oktober kl. 19.00

Inträde 40 kronor kontant eller Swish.
Efter föredraget finns kaffe med hembakt till självkostnadspris.

Arr: Bondkyrko Hembygdsförening

Årets Karlfeldtpris på 75 000 kronor tilldelas poeten Ingela Strandberg med motiveringen:

ingela strandberg 62b9efec399ac”I sin diktning gestaltar Ingela Strandberg naturens och människans nattsidor såväl som stunderna av nådefullt ljus. Hennes poesi rör sig lika hemtamt i det svenska odlingslandskapet som bland stjärnbildernas uråldriga teckensystem. Med en unik röst förvaltar hennes språk den lyriska traditionen från Erik Axel Karlfeldt. Därför får Ingela Strandberg 2022 års Karlfeldtpris.”

Karlfeldtsamfundets högskolepris 2021 tilldelas i år tre B-uppsatser från litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Samtliga pristagare är studerande på lärarutbildningens ämneslärarlinje. Uppsatserna kan, kortfattat sägas, belysa vilka förutsättningar gymnasieskolans styrdokument ger för att arbeta med äldre lyrik och analyserna utgår från Karlfeldts lyrik.

Prissumman på 15 000 kronor fördelas lika mellan:

Alfred Dino Svahnberg; Förutsättningars för äldre lyrik i gymnasieskolans svenskämne. Exemplet Erik Karlfeldt.
Clara Edström: Karlfeldt och ämnesplanen.
Siri Strand: Karlfeldt i ett annat sekel. En analys av sju elevtexter.

Sofia AndersSångerskan Sofia Sandén ger tilsammans med kritikerrosade folkmusikerna Anders Nygårds, Ian Carr och Staffan Lindfors en konsert med Karlfeldttema, ”Drömmen och livet”.

Hildasholm, Leksand den 22 juli kl. 19.00

Biljettpris 180 kr. Information och bokning på hemsida Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inför firandet 2014 av Erik Axel Karlfeldt 150 år kontaktade Gunbritt Berggren i Karlfeldtsamfundets styrelse kontaktade musikerna Sofia Sandén och Anders Nygårds i syfte att väcka tanken på att skapa nya tonsättningar av Karlfeldts dikter. Resultadet blev CD-skivan "Drömmen och livet" (2016), som fått mycket fina recensioner. Förutom Sofia Sandén (sång) och Anders Nygårds (fiol, viola, gitarr, mandolin, klockspel, tramporgel) medverkade Lars Hjertner (recitation), Ian Carr (gitarr) och Staffan Lindfors (bas) på skivan. Musiken är komponerad av Anders Nygårds och Sofia Sandén. Anders Nygårds har arrangerade också musiken. 

Läs mer om CD:n ”Drömmen och livet”

Sommar, sensommar, höst… allt måste senareläggas för att vara något så när säkert, men skam den som ger sig. Ingenting är som vanligt i år. Nu inbjuder vi till en mycket efterlängtad sammankomst i Karlfeldtsamfundet.

Vi samlas i Västerås som är Karlfeldts gymnasiestad och förknippad med hans ungdom. Där fanns den biologilärare som inspirerade och vägledde hans intresse för botanik som återspeglas i årets nya bok i vår skriftserie. Till barndomsbygden återvände han också till sist och begravdes för 90 år sedan vid Folkärna kyrka, vilket vi uppmärksammar i programmet.

Karlfeldtsamfundet utlyser en pristävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för dig som är född 2001 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2021 för att du ska kunna vara med i tävlingen. Prissumman är maximalt 10 000 kronor och kan fördelas på högst tre prissummor.

Karlfeldtsamfundets traditionella vintermöte, som vi redan skjutit på en gång, måste tyvärr ställas in. Att fortsätta skjuta upp under rådande omständigheter är ett för stort risktagande. Vi gör detta med sorg i hjärtat, inte enbart för att arrangemanget i sig inte blir av utan också för att det hade varit så roligt att få återses efter så lång tid! Vi återkommer med uppdatering beträffande sommarmötet som än så länge planeras till den 13-15 augusti på Västanviks folkhögskola.

Styrelsen

I helgen uruppförs Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeldts Yttersta domen av Stockholms Domkyrkokör med solister. Två konserter ges i S:t Jacobs kyrka lördag den 31/10 och två i Storkyrkan söndag den 1/11. Det är fri entré, men förbokning av biljetter krävs.
 
Så här presenterar kören verket:
 
"Yttersta domen ingår i Dalmålningar utlagda på rim vilka i sin tur är en del av Erik Axel Karlfeldts andra diktsamling Fridolins lustgård från 1901. Språket är mustigt, rikt och bibelsprängt. Ett centralt parti - Röster på vägen - är utformat med medeltidens många framställningar av dödsdansen i åtanke. De agerande uppträder i strikt rangordning, som de brukar avbildas. Dikten avslutas med en vision av färden mot paradiset."
 
Mer information finns här, och förbokning av biljetter görs här.

Vi har med stor sorg mottagit beskedet att Christer Åsberg (1940–2020) har gått bort. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin samt barnen Johannes och Elisabeth med familjer.

Allmänheten lärde först känna Christer som huvudsekreterare i Bibelkommissionen, vilket efter nästan tre decenniers arbete resulterade i Bibel 2000. Han presenterade den nya översättningen i flera skrifter och belönades med professors namn år 2000.

I Uppsala var Christer redan välkänd som föredragshållare i nästan vilket ämne som helst. Ursprungligen hade han tänkt sig att bli lärare i svenska och historia och på sätt och vis fullföljde han den linjen i sitt arbete. Hans beläsenhet var omfattande och de litteraturvetenskapliga kunskaperna sträckte sig över stora fält.