Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Sommarmöte i Ransäter 10-12 augusti

I år går färden till Värmland igen. Det är tio år sedan sist. Vi ska besöka trakten kring Geijersgården i Ransäter och bli inspirerade av alla storheter inom svenska litteraturen som har andats luften där omkring. Ända från 1600-talet finns förgreningar så att man kan säga att alla i Värmland är släkt. Geijer förstås och så Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Anna Maria Lenngren, Esaias Tegnér, Agnes von Krusenstjerna, Fredrik ­August Dahlgren "Fredrek på Rannsätt" och Lotten Dahlgren.
Platsen för sommarmötet är en klassisk internatfolkhögskola, Geijerskolan i Ransäter, i hjärtat av Värmland nära Klarälvens strand, en bygd med starka traditioner inom litteratur och kultur, där Erik Gustaf Geijer växte upp. Skolans idé och profil har växt fram ur arvet efter Geijer. Geijerskolan ­värnar om mångfald i tro och livshållning, samtidigt som den förvaltar en kristen-humanistisk tradition från skolans start. Geijerskolan har sin tyngdpunkt inom musik och humanistiska ämnen. ­Moderna musikformer samsas med klassiska – kyrkomusik, afro, rock, körsång, kammarmusik, musik­teater. På Geijerskolan finns musiken överallt!

Ett stenkast från Geijerskolan söderut ­ligger Erik Gustaf Geijers födelsehem, ­Geijers­gården, och alldeles i närheten öster­ut mitt emot Ransäters kyrka finns Erlandergården, Tage Erlanders minnesgård. I bygden hittar vi också Värmlands största hembygdsgård, Fridolf Rhudinmuseet, Gamla bruksmuseet och Skulpturmuseet som visar en stor samling skulpturer av Bo Englund. Lars Lerinmuseet på Laxholmen med verk av akvarellisten Lars Lerin, bördig från Munkfors, flyttar till Karl­stad i sommar och har ersatts av "De ovanligas" museum. Och så finns Östra Ämtervik och Rottneros inom räckhåll. Det finns med andra ord alla möjligheter till en utvidgad kulturresa i Värmland.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Fredag 10 augusti

15.00-17.15
Incheckning på Geijerskolan
18.00 Kvällsmat
19.30     
Hälsningsord Claes-Bertil Ytterberg
Alla tiders Geijer Ingemar Eliasson
Samvaro över ost och vin.

Lördag 11 augusti

Frukost
08.45    
Årsmöte
Karlfeldtsamfundets hemsida Hans Barenthein
Kaffepaus
11.00     
Fåglar i Erik Axel Karlfeldts diktning  Sten Hidal, prof. em. Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lund.
12.15 Lunch
13.30     
Erik Axel Karlfeldt i samtiden och ­något om framtiden Niklas Schiöler, docent i litteraturvetenskap Lund, författare och poesiforskare. 1999 utgavs Niklas Schiölers mycket uppmärksammade avhandling Koncentrationens konst om Tomas Tranströmers diktning.
14.45 Kaffe
Besök på Geijersgården med guide eller på ­Erlandergården.
Grupparbete kring Karlfeldtdikter.
18.30 Samling till middag, drink
19.00 Middag
Samvaro med diktläsning Anita Dahl, ev musik.

Söndag 12 augusti

Frukost
Utcheckning
9.30
Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding – ett möte och nio därtill Barbro Järliden, f.d. konst­intendent och museilektor vid Värmlands muse­um i Karlstad
11.00 Kaffe och avslutning