Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Hemsidan - Senaste nytt

Det ni nu ser är Karlfeldtsamfundets hemsida (3:e generationen), presenterad i sitt embryo hösten 2012. 
Ett omfattande arbete har lagts på att hemsidan skall innehålla såväl
- aktuella nyheter som
- information som äger giltighet över tiden.

Senast inlagd basinformation på hemsidan
- okt-13       Sena dikter inlagda i enlighet med W&W:s utgåva av
                        pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- sept -13       Tidiga dikter inlagda i enlighet med W&W:s utgåva av
                        pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- aug -13         10 Fotoalbum med anknytning till Karlfeldts liv. Se "Biblioteket/Fotoalbum".

- april -13        Alla dikter i Diktsamlingen Hösthorn  i enlighet med W&W:s utgåva av
                          pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.     

- mar/april -13   Alla dikter i Diktsamlingen Flora och Bellona i enlighet med W&W:s utgåva av
                          pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- mar-13            Alla dikter i Diktsamlingen Flora och Pomona i enlighet med W&W:s utgåva av
                          pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- feb/mar-13      Alla dikter i Diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim i enlighet
                          med W&W:s utgåva av pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av
                          Johan Stenström.

- feb-13              Alla dikter i Diktsamlingen Fridolins visor i enlighet med W&W:s utgåva av pocketboken
                          "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- feb-13              Ungdomens Karlfeldpristagare och deras uppsatser är inlagda

- jan-13              Information om och innehåll vid samtliga Års- och Sommarmöten och
                     Vintermöten
 sedan 1966.

- dec-12/jan-13   Alla dikter i Diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor i enlighet med W&W:s utgåva
                           av pocketboken "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström.

- nov-12           Dikttitlarna till alla Diktsamlingar sorterade på Diktsamling. 
                           Se "Biblioteket/Diktsamlingar och översättningar".

- okt-12               Karlfeldtsamfundets alla Årsutgåvor (Böcker, Kassett, CD) med information och
                           innehållsförteckning. 
                           De kan sorteras på olika rubriker.

Tanken med vår hemsida är "tvåsidig"
- Dels skall Du lätt kunna hitta aktuell information och
- dels vill vi att hemsidan skall fungera som ett "minibibliotek" avseende information om och kring Erik Axel Karlfeldt och Karlfeldtsamfundet.

NY LAY-OUT
Vi har här förutom en helt ny lay-out, signerad Cari Hildebrand, kunnat inkorporera ett antal nya, som vi hoppas, välkomna rubriker och funktioner.

RUBRIKER:  
"Start"  resp. "Om Karlfeldt"

I rubrikfönstret finner Du från vänster först rubriken "Start" och därefter rubriken "Om Karlfeldt" som ger information om Erik Axel Karlfeldt och hans liv.

"Karlfeldtsamfundet"
Därefter följer rubriken "Karlfeldtsamfundet" där Du finner information om och kring just Karlfeldtsamfundet.

"Bibliotek"
Nästa rubrik "Bibliotek" är ett nytt grepp i avsikt att under en rubrik samla sådant som Karlfeldt själv skrivit och sådant andra skrivit om Karlfeldt och hans diktning.
Dessutom finns här ljudfiler med Karlfeldt som läser ur sina dikter och andra som läser och sjunger Karlfeldts dikter. Här kommer att också att finnas eller anges länkar till videoklipp/filmer.

Under denna rubrik har vi i oktober 2013 slutfört inläggningen av ALLA Karlfeldts diktverk på hemsidan (inklusive Tidiga dikter och Sena dikter), underlaget välvilligt tillställt oss av Wahlström & Widstrand, med de senaste "rättelserna" så som de var införda i pocketutgåvan av Karlfeldts dikter. Hänsyn har också tagits till Christer Åsbergs sammanställda analys och förslag till ytterligare ändringar.
Detta har tagit ansenligt tid, enär det var väsentligt att lägga in varje dikt för sig för att sökverktyget, som vi presenterar längre ned, skall fungera.

"Aktuellt"
Under den följande rubriken "Aktuellt" kan Du läsa om senaste "Nyheter" och får ett "Kalendarium" där Du även i Kalendern till vänster ser datum av intresse för Karlfeldtintresserade. Där kommer även att presenteras en "Ordförandeblogg" till vilken vi återkommer.

"Kontakt"
Önskar Du kontakta Karlfeldtsamfundet finner Du ett flertal kontaktpersoner i olika frågor under rubriken "Kontakt".

"Logga in"
Rubriken "Logga in" kommer att i framtiden användas för information som enbart gäller för deciderade grupper som Karlfeldtsamfundets medlemmar, styrelsen etc.

"Sök"
Längst ut till höger i rubrikraden ser Du ett litet förstoringsglas och rubriken "Sök...". 
Detta är en viktig nyhet. Hemsidan är upplagd som en s.k. relationsdatabas. Detta innebär att här kan Du söka efter ett ord eller flera ord i hela hemsideinnehållet på vår hemsida och får då en lista på var ordet eller orden återfinns. Mycket användbart. 
OBSERVERA att Du kan förfina sökningen: I sökfunktionsrutan med förstoringsglaset ser Du längst till höger en nedåtriktad pil.
Klickar Du på denna ser Du att Du kan välja om du vill söka 
- enbart på "Redaktionellt innehåll", då klickar Du bort "haken" efter "Dikter & Årsböcker
- enbart på "Dikter & Årsböcker", då klickar Du bort "haken" efter "Redaktionellt innehåll"
Vill Du söka på hela hemsidan låter Du båda "hakarna" vara kvar".
  

HEMSIDAN LIGGER UPPE I "MOLNET"
Det kan nämnas att hemsidan ligger uppe i det så moderna "molnet" och den eller de som hanterar hemsidan kan göra detta från vilken dator som helst, oavsett Mac eller PC och oavsett var man befinner sig. Det är visserligen en mer intern angelägenhet men inte desto mindre viktig med hänsyn till uppehållande av kontinuiteten i arbetet.

Det återstår fortfarande en hel del arbete med att lägga in information och vi kommer att löpande informera Er här under rubriken "Nyheter", när ny information läggs in.

Vi är medvetna om att det finns andra viktiga kanaler, "sociala medier", för modern kommunikation och vi kommer att återkomma beträffande detta när vi nått längre fram i arbetet med att lägga in ytterligare information på hemsidan.

/Hans Barenthein