Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Om Års- och Sommarmötet 2013, 9-11 augusti i Uppsala

Karlfeldtsamfundets kombinerade Års- och Sommarmöte 2013
ägde rum i Uppsala 9-11 augusti.

Vi startade enligt tradition på fredag kväll och avslutade på söndag förmiddag.

Programmet kan Du läsa om på Års- och Sommar mötet 2013 (som naturligtvis också går att hitta under rubriken "Karlfeldtsamfundet" och underrubriken "Samfundets medlemsmöten").