Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Den ständige för hundra år sedan

Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, höll ett högeligen uppskattat föredrag under Karlfeldtsamfundets Vintermöte den 2 februari 2013 i Börssalen i Stockholm. Odd hade valt "Att vara ständig för hundra år sedan - om Erik Axel Karlfeldt och uppgiften som ständig sekreterare" som titel på sitt föredrag. Vi är glada att vi nu fått möjllighet att lägga in föredraget i sin helhet på vår hemsida. Klicka här!