Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsamfundet på Bokmässan 2013

Bokmässan i Göteborg ägde i år rum torsdagen den 26 september t.o.m söndagen den 29 september. Också i år var Karlfeldtsamfundet representerat på Bokmässan med en monter (med nr. B10:74) och presentationer på den s.k. DELS-scenen.

Gunbritt och Bo Berggren transporterade ner allt montermaterial till Göteborg och de tillsammans med Ann-Marie och Hans Barenthein satte upp Karlfeldtsamfundets monter. Monterbemanningen sköttes av Gunbritt och Bo, Kerstin Floberg och Anna Svan, Inger och Anders back samt naturligtvis Karlfeldtsamfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg. Nedmonteringen och hemtransporten av utställniingsmaterialet svarade Inger och Anders Back för.
Vi hade många intressanta diskussioner och fick ett antal nya medlemmmar.

Bokmssan 2013

Bokmssan 2013 Gunbritt Anna och Kerstin


Vid Bokmässan har man samlat de närvarande litterära sällskapen i "ett kluster".
DELS (som utläses De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd) arrangerade där också i år en
scen där de litterära sällskapen/samfunden fick tillfälle att presentera korta föredrag.
Alla utnyttjar inte dessa tillfällen men vi i Karldfeldtsamfundet brukar vara aktiva. 

Karlfeldtsamfundet presenterade på DELS-scenen:

26 sept kl 12:30
Var Karlfeldt kristen? - presentation av Claes-Bertil Ytterberg

27 sept kl 11:00
90-talisterna - den förlorande generationen - presentation av Christer Åsberg

28 sept kl 11:30 
Karlfeldt och den nya tidens poesi - presentation av Christer Åsberg