Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtpriset till Katarina Frostenson

Karlfeldtsamfundets priskommitté har till mottagare av Karlfeldtpriset 2016 utsett ­Katarina Frostenson, lyriker, översättare och ledamot av Svenska Akademien. ­Priset på 50.000 kronor kommer att utdelas vid Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Falun den 13 augusti.

Katarina FrostensonFoto: Mats BäckerJuryns motivering lyder: "Katarina Frostenson tilldelas Karlfeldtpriset 2016, för en poesi vars rika klangvärld har rötter i folkvisa, ballad, ordspråk och äldre diktning. Med språklig direkthet låter hon dikten genomströmmas av röster som ger uttryck för det våldsamma och söndrande, men också för ljus livsglädje." 

Katarina Frostenson, poet, översättare och dramatiker, är född i Stockholm 1953. Sedan debuten med I det gula (1985) har hon kommit att bli en av våra mest framstående och prisbelönta lyriker. 1992 valdes hon in i Svenska Akademien efter Artur Lundkvist. Frostensons dikt karaktäriseras av ett intresse för ­såväl staden som naturens landskap. Hennes språk ligger nära musikens, med betoningen av språkets ljudliga kvaliteter. Viktiga diktsamlingar är Joner (1991), Tankarna (1994) och Korallen (1999). Men också de senare samlingarna Karkas (2004), Tal och regn (2008) och den nyligen publicerade Sånger och formler (2015). Frostensons dramatik har satts upp på bl.a. Kungliga Dramatiska Teatern, Teater Galeasen och Judiska teatern.

Om Karlfeldtpriset
Karlfeldtsamfundet har till syfte att vidmakthålla och stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. Som ett medel härför kan samfundet utdela sitt stora pris, Karlfeldtpriset. Karlfeldtpriset kan för framstående insatser tilldelas konstnär som arbetat inom Erik Axel Karlfeldts egen sfär, främst lyriska, eller forskare som givit bidrag till förståelsen av Karlfeldts diktning och tid. Priset, som ej bör delas, utgörs av ett belopp om högst 50.000 kronor. Det utdelas, efter beslut av samfundets styrelse, om möjligt vart tredje år. Pristagare utses av en av årsmötet, på förslag av styrelsen, tillsatt priskommitté bestående av fyra ledamöter. I priskommittén skall finnas en företrädare för litteraturvetenskaplig forskning eller litteraturkritik, en för diktkonst, en för musik- eller bildkonst samt en representant för samfundets styrelse, tillika ordförande i priskommittén. Tidigare pristagare: 2014 Olle Persson, 2010 Gunnar Harding, 2007 Birgitta Lillpers, 2004 Margareta Jonth , 2001 Lennart Sjögren, 1998 Bengt Emil Johnson, 1995 Jöran Mjöberg, 1991 Karl-Ivar Hildeman, 1990 Caj Lundgren, 1988 Olof Lagercrantz.