Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtpriset 2018 till Christer Åsberg

Karlfeldtsamfundet har beslutat att tilldela professor Christer Åsberg 2018 års Karlfeldtpris med följande motivering:

Christer Åsberg”Christer Åsberg tilldelas Karlfeldtpriset 2018 för sina utomordentliga kunskaper om Erik Axel Karlfeldts liv och verk och för sin unika förmåga att levandegöra och popularisera dessa. Som den ordets mästare han är, har han under många år inspirerat och berikat Karlfeldtsamfundet genom sina eleganta och spirituella framställningar.”

För Karlfeldtbladets läsare kräver pristagaren knappast någon presentation. Som ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001-2008, som föredrags­hållare vid samfundets möten, som medarbetare både i Karlfeldtbladets redaktion och i dess spalter samt samfundets bokutgivning är han väl känd. I dessa sammanhang har vi imponerats av de närmast outtömliga kunskaper om Karlfeldts liv och verk som demonstrerats tillsammans med en ly­sande pedagogisk briljans. Christer har i Karlfeldtsammanhang bl.a. redi­gerat Kring Siljan och Sångs, Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden och utgivit ett kommenterat urval av skaldens tal under titeln Till bönder och till lärde män. Han har också skrivit böcker om bl.a. OD och Uppsala stadsteater. ­Under lång tid var han huvudsekreterare i Bibel­­­­kommis­sio­nens arbete med den nya bibelöversättningen ­Bibel 2000.

Priset kommer att utdelas under Karlfeldtsamfundets sommarmöte på Biskops-Arnö i augusti.

Intervju med Christer Åsberg i Sveriges Radio P4 Dalarna:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7015815