Till minne av Christer Åsberg

Vi har med stor sorg mottagit beskedet att Christer Åsberg (1940–2020) har gått bort. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin samt barnen Johannes och Elisabeth med familjer.

Allmänheten lärde först känna Christer som huvudsekreterare i Bibelkommissionen, vilket efter nästan tre decenniers arbete resulterade i Bibel 2000. Han presenterade den nya översättningen i flera skrifter och belönades med professors namn år 2000.

I Uppsala var Christer redan välkänd som föredragshållare i nästan vilket ämne som helst. Ursprungligen hade han tänkt sig att bli lärare i svenska och historia och på sätt och vis fullföljde han den linjen i sitt arbete. Hans beläsenhet var omfattande och de litteraturvetenskapliga kunskaperna sträckte sig över stora fält.

Christer Åsberg kunde konsten att växla mellan skämt och allvar. I många år skrev han dagsvers i UNT och DN under signaturen Montanus. Han älskade teatern och framträdde då och då med en uppskattad kabaré om Ulf Peder Olrog och skrev även böcker om Uppsala stadsteater och OD. 2001 valdes han till ordförande i Karlfeldtsamfundet. 

Liksom Erik Axel Karlfeldt kom Christer Åsberg från lantlig miljö och sökte sig till Uppsala för att vinna den lärdom som kom att känneteckna hans livsgärning. Tillsammans med sin Kerstin förgyllde Christer många sammankomster genom att framträda med nyskrivna sånger och sammanfatta allas känslor i briljanta tal.

Christer var en kunnig och effektiv redaktör, som var engagerad i bokutgivningen i Karlfeldtsamfundet även sedan han slutat som ordförande 2008Nya utgåvan av Karlfeldts dikter blev i många stycken hans verk. Bland andra volymer märks en kommenterad utgåva med Karlfeldts tal samt den samling av egna artiklar om skalden, som utkom förra året under titeln En vän i vind och skymning.

Christer Åsberg fick motta Karlfeldtpriset 2018. I motiveringen framhölls hans utomordentliga kunskap om diktaren men även hans sällsynta pedagogiska förmåga att på ett spirituellt sätt förmedla sitt omfattande vetande.

Till detta skall fogas Christer Åsbergs goda humör, stora energi och aldrig sinande vänlighet. Med sorgen blandas därför även en stor portion tacksamhet för en sällsynt rik, bred och god gärning!

För Karlfeldtsamfundet
Lars Falk, mångårig tidigare styrelseledamot
Odd Zschiedrich, ordförande
Gunilla Stenman Jacobson, vice ordförande
Claes-Bertil Ytterberg, ordförande 2008-2018


Dessa minnesord har också publicerats här: DN, UNT.