Information om Samfundets årsmöte 24/10

Samfundets årsmöte kommer att genomföras lördagen den 24 oktober 2020 kl. 10.30 i Baptistkyrkan, Bangårdsgatan 11, Uppsala, som tidigare meddelats.

Med anledning av rådande pandemi har styrelsen, med försiktighetsprincipen som riktmärke, beslutat genomföra en årsstämma enbart bestående av de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna, det vill säga utan ytterligare programpunkter eller måltid. 

Om en medlem har ett ärende att behandla på årsstämman ska förslag inkomma skriftligen till styrelsen senast den 19 oktober

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 finns i sin helhet publicerad i Karlfeldtbladet nr 1, 2020, där även ekonomisk redogörelse fanns bilagd. Om någon önskar dessa handlingar på nytt, via e-post, går det bra att vända sig till styrelsens sekreterare Johannes Rudberg (kontaktuppgifter nedan). 

OBS! Med anledning av situationen är anmälan obligatorisk för deltagande i årsmötet!

Anmäl deltagande senast den 20 oktober till styrelsens sekreterare Johannes Rudberg per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0768-660321 (kvällstid). Observera att endast femtio personer kan beredas plats vid årsmötet på grund av rådande restriktioner.

För dem som inte har möjlighet att delta fysiskt på själva årsmötet kommer det vara möjligt att följa mötet på distans via en webbsändning. Länk till denna kommer att publiceras här på samfundets webbplats strax innan mötet börjar. Vid frågor om webbsändningen, kontakta teknikansvarig Jon Karlfeldt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Styrelsen beklagar de speciella omständigheter som kringgärdar årets stämma!