Yttersta domen i ny tonsättning uruppförs i Stockholm

I helgen uruppförs Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeldts Yttersta domen av Stockholms Domkyrkokör med solister. Två konserter ges i S:t Jacobs kyrka lördag den 31/10 och två i Storkyrkan söndag den 1/11. Det är fri entré, men förbokning av biljetter krävs.
 
Så här presenterar kören verket:
 
"Yttersta domen ingår i Dalmålningar utlagda på rim vilka i sin tur är en del av Erik Axel Karlfeldts andra diktsamling Fridolins lustgård från 1901. Språket är mustigt, rikt och bibelsprängt. Ett centralt parti - Röster på vägen - är utformat med medeltidens många framställningar av dödsdansen i åtanke. De agerande uppträder i strikt rangordning, som de brukar avbildas. Dikten avslutas med en vision av färden mot paradiset."
 
Mer information finns här, och förbokning av biljetter görs här.