Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Omarbetning av www.karlfeldt.org

Samfundets Hemsida har fått en sådan omfattning att den har vuxit ur sin kostym. Det i sin tur har medfört att uppladdning av ny information stöter på problem. Av den anledningen är hem­­sidan under omarbetning så att den kan läggas upp i det s.k. molnet, något som skapar stor flexibilitet också inför framtiden.

Samtidigt innebär detta att hemsidan får ett nytt utseende och där kommer bl.a. att finnas, Karlfeldts alla dikter, Karlfeldtbladet, en intressant sökfunktion, enkla möjligheter att kommunicera med Karlfeldtsamfundet ­direkt från hemsidan m.m. Det är ett minst sagt omfattande arbete att föra över allt nytt och gammalt material till det nya hemsideupplägget. Därför är det omöjligt att ge en utfästelse när allt är inlagt.
Hemsidan är att betrakta som dels en nyhets- och aktualitetssida, dels som ett minibibliotek för karlfeldtsintresserade. 

Den nya hemsidan kommer att presenteras på instundande Års-/Sommarmöte 11-12 augusti i Ransäter och då kommer också information att meddelas när hemsidan i sin nya skepnad läggs ut på "karlfeldt.org".

Hans Barenthein