Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Arne Eriksson in memoriam

Karlfeldtsamfundets tidigare styrelseledamot Arne Eriksson har gått ut tiden. Han var född 1929 i Krylbo, tog ingenjörs­examen 1950 och hade sina yrkesverksamma år i Stockholm som byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen och intendent, senare ­direktör, vid AB Svenska Bostäder. Genom hela livet odlade han intresset för litteratur och särskilt Karlfeldts lyrik.
karlstad ae medaljerasArne Eriksson mottar Karlfeldtmedaljen
av Christer Åsberg
Arne Eriksson var ledamot av Karlfeldtsamfundets styrelse 1991-2002 och klubbmästare 1996-2002. I denna funktion blev han en värdefull länk mellan samfundet och Karlfeldtföreningen i Folkare, där han var styrelseledamot 1986-2007 och vice ordförande från 1988. Arne belönades med Karl­ feldtmedaljen 2002 och fick ta emot Avesta kommuns kulturpris Årets Fridolin 2004.

Arne var en entusiastisk och kunnig guide vid de återkommande Karlfeldtturerna i Folkare. Han var en flitig samlare och Karl­feldtsgården i Karlbo har mottagit en kollektion av Karlfeldts skrifter. En del av dessa kommer från sommaren 2012 att göras tillgängliga för gårdens besökare i gästabudssalen. Arne intresserade sig också för andra författare i födelsebygden, främst ­Johan-Olov Johansson, Carl Larsson i By, barnboksförfattarinnan Frida Åslund och Kina-missionären Erik Folke, den sistnämnde jämnårig med Karlfeldt och liksom skalden bördig från Karlbo.

Arne var en av grundarna av Johan-Olov Sällskapet i Horndal och den nationella organisationen De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS. Via sitt arbete engagerade han sig i kulturhusen på Söder och Djurgården, som han beskrivit i flera böcker, och i all synnerhet Emanuel Swedenborg och dennes hus.

Arne Eriksson var ett lysande exempel på hur barndomens hembygd alltid är närvarande för oss människor. På honom kan vi tillämpa skaldens ord: Giv andra stora namn, nämn oss de trogna.
Arne Eriksson sörjs närmast av sonen Jörgen och dottern Inger.

Lars Östlund, Lars Falk, Karin Perers