Gunnar Englund, kyrkomusiker i Uppsala, har gjort en ny komposition till Karlfeldts dikt Vinterorgel. Visst finns det redan flera tonsättningar, men inga där renässansinstrument tolkar de olika stämningslägena i diktverket. Instrumenteringen för stycket är kör, orgel, gambakvartett, blockflöjtskvartett, basuner och sinka, violin och solotenor.

Första framförandet blir lördag 2 mars kl. 18.00 i St Lars kyrka, Slottsgränd 7, Uppsala. Fritt inträde.

Mats Malm 01Litteraturvetaren Mats Malm har invalts i Svenska Akademien på stol XI, där han ­efterträder Klas Östergren, som tidigare i år begärt utträde ur församlingen. Som bekant satt Erik Axel Karlfeldt på den stolen åren 1904-31.

Man kan inte att tänka sig en bättre början på ett årsmöte än den vi fick på ­Biskops Arnö. Tio minuter före förhandlingarna tog Elisabet Waldenström fram ett manuskript som hon hittat i en diktsamling inköpt på Rönnells antikvariat i Stockholm.
(Manuskripten kan laddas ner som pdf i slutet av artikeln.)

Karlfeldtsamfundets årliga sommarmöte kommer att hållas den 10-12 augusti på Biskops Arnö, en ö i Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Reservera redan nu helgen! Programmet kommer att presenteras i nästa nummer av Karlfeldtbladet.
Se karta

BA 1

I 25 år har Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare ägts och förvaltats av Gunbritt och Bo Berggren. Det är en enorm kulturell insats de gjort under dessa 25 år. Karlfeldtsamfundet är fyllt av tacksamhet för detta. Sångs har varit en replipunkt för medlemmarna och gården har säkerligen varit en av de viktigaste ­rekryteringsbaserna för Karlfeldtintresset.

Vintermöte i Stockholm 3/2

Karlfeldtsamfundet inbjuder till
VINTERMÖTE
Lördag 3 februari 2018 kl. 13.00 på Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10
(5 min. från Centralstationen, mitt emot Åhléns)

I mars är dikten Första minnet Månades dikt på Upplands Väsbys bibliotek och Karlfeldt Månadens poet.Månades dikt är ett läsfrämjande projket för att lyfta och sprida poesin i det fysiska och digitala  biblioteksrummet. Biblioteket gör bokmärken som besökare får ta med, trycker upp diktern på planscher, publicerar på hemsida och på Facebook och den första tisdagen varje månad läses dikten högt tillsammans med en presenteration av författaren.  

24/3 kommer Anna Ihlis till biblioteket och framför sina tonsättningar som en bibliotekets Karlfeldtmånad. 

På Stockholms stadsbibliotek arrangeras den 11 februari kl. 18.00-19.00 en musikalisk kväll inspirerad av Erik Axel Karlfeldts poesi under rubriken ”Jag är en sjungande röst”. Hör Karlfeldts dikter läsas och sjungas tillsammans med besläktad poesi på ryska, polska, jiddisch och tyska.

Vid Karlfeldtsamfundets årsmöte på Biskops-Arnö i augusti valdes Odd Zschiedrich, f.d. kansliansvarig vid Svenska Akademien, till ny ordförande för samfundet. Han efterträder Claes-Bertil Ytterberg, som innehaft uppdraget sedan 2008. 

Karlfeldtsamfundets årsbok 2018 är en nyutgåva av en åttio år gammal studie som bevarat sin aktualitet. Den unge poeten Olof Lagercrantz skrev 1938 en bok om Erik Axel Karlfeldt, Jungfrun och demonerna, illustrerad av Bertil Bull Hedlund. Den utgick från en trebetygsuppsats i litteraturhistoria, som han just färdigställt vid Stockholms högskola.

Karlfeldtföreningen i Folkare erbjuder en guidad busstur i skaldens fotspår lördagen den 2 juni, där du får möta platser och miljöer som gjort avtryck i Erik Axel Karlfeldts diktning.

LitteraturbankenLitteraturbanken.se har lagt upp några nya diktinläsningar av skådespelaren Henric Holmberg, bl. a. Karlfeldts ”Första minnet”. Litteraturbanken är en ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt.

Hör Henric Holmberg läsa Karlfeldts ”Första minnet”.

Den 13 mars arrangerar Botaniska Sällskapet i Stockholm ett föredrag om Karlfeldt och den vilda floran. Bengt Jonsell, professor emeritus i botanik, berättar om bakgrunden till alla blomstren i Erik Axel Karlfeldts poesi. En floraförfattare och en trollsländeforskare var viktiga för Dala-diktaren. 

Vid årsmötet presenterades pristagarna i 2017 års tävling. Första pris gick till Amanda Rydelius och­ andra pris till Anna Norrby, som skriver så här:

Jon KarlfeldtVid årsmötet i Karlfeldtsamfundet i Tällberg den 8 augusti valdes Jon Karlfeldt (bilden) in som ordinarie ledamot i styrelsen. Jon Karlfeldt kommer att fungera som biträdande informationsansvarig. Ny vice ordförande är Gunilla Stenman Jacobson. Gunbritt Berggren lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst. Gunnar Lundh är ny sammankallande i valberedningen och Ann-Cathrin Haglund lämnar densamma.