Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsamfundets årliga sommarmöte kommer att hållas den 10-12 augusti på Biskops Arnö, en ö i Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Reservera redan nu helgen! Programmet kommer att presenteras i nästa nummer av Karlfeldtbladet.
Se karta

BA 1

I 25 år har Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare ägts och förvaltats av Gunbritt och Bo Berggren. Det är en enorm kulturell insats de gjort under dessa 25 år. Karlfeldtsamfundet är fyllt av tacksamhet för detta. Sångs har varit en replipunkt för medlemmarna och gården har säkerligen varit en av de viktigaste ­rekryteringsbaserna för Karlfeldtintresset.

Vintermöte i Stockholm 3/2

Karlfeldtsamfundet inbjuder till
VINTERMÖTE
Lördag 3 februari 2018 kl. 13.00 på Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10
(5 min. från Centralstationen, mitt emot Åhléns)

Sångerskan Anna Ihlis från Gagnef har påbörjat ett omfattande projekt med nya tonsättningar av Erik Axel Karlfeldts dikter. Det berättar hon i en SVT-intervju. 

Med Sångs i våra hjärtan

Förra årets hölls jubileumssommarmötet i ­Falun, där Karlfeldtsamfundet bildades, men vi kom aldrig till Sjugare. Därför är det i år angeläget att vi får göra ett besök på Karlfeldtsgården Sångs och förlägger sommarmötet till det vackra Tällberg inte långt därifrån. Det genom­gående temat för mötet blir Erik Axel Karlfeldt och Sångs. Vi får höra om arki­tekten till trädgården, Ester Claesson, som skapade ett av de finaste exemplen på trädgårdar inom Arts and Craftsrörelsen, samt arkitekten till själva huset, Gustaf Ankarcrona, som också betytt mycket för hembygdsvård och trakten kring Siljan. Välkomna till Sångs i hjärtat av Dalarna!

Lördag 20 maj kl. 15.00 på Karlfeldtgården Sångs i Sjugare sjunger vi in våren tillsammans med kören Canzonetta från Uppsala. Medtag gärna kaffekorgen. Fri entré. För ytterligare information, se www.sangs.se.
Medlemmar i Karlfeldtsamfundet erbjuds att prenumerera på litteraturtidskriften Parnass för 190 kr/år (ord. pris 220 kr). Parnass utkommer med fyra nummer per år. Vid beställning före årsskiftet får man dessutom det senaste numret gratis, som denna gång handlar om landsbygdsskildrare. 

Karlfeldtsamfundets årsbok 2018 är en nyutgåva av en åttio år gammal studie som bevarat sin aktualitet. Den unge poeten Olof Lagercrantz skrev 1938 en bok om Erik Axel Karlfeldt, Jungfrun och demonerna, illustrerad av Bertil Bull Hedlund. Den utgick från en trebetygsuppsats i litteraturhistoria, som han just färdigställt vid Stockholms högskola.

Karlfeldtföreningen i Folkare erbjuder en guidad busstur i skaldens fotspår lördagen den 2 juni, där du får möta platser och miljöer som gjort avtryck i Erik Axel Karlfeldts diktning.

LitteraturbankenLitteraturbanken.se har lagt upp några nya diktinläsningar av skådespelaren Henric Holmberg, bl. a. Karlfeldts ”Första minnet”. Litteraturbanken är en ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt.

Hör Henric Holmberg läsa Karlfeldts ”Första minnet”.

Den 13 mars arrangerar Botaniska Sällskapet i Stockholm ett föredrag om Karlfeldt och den vilda floran. Bengt Jonsell, professor emeritus i botanik, berättar om bakgrunden till alla blomstren i Erik Axel Karlfeldts poesi. En floraförfattare och en trollsländeforskare var viktiga för Dala-diktaren. 

Vid årsmötet presenterades pristagarna i 2017 års tävling. Första pris gick till Amanda Rydelius och­ andra pris till Anna Norrby, som skriver så här:

Jon KarlfeldtVid årsmötet i Karlfeldtsamfundet i Tällberg den 8 augusti valdes Jon Karlfeldt (bilden) in som ordinarie ledamot i styrelsen. Jon Karlfeldt kommer att fungera som biträdande informationsansvarig. Ny vice ordförande är Gunilla Stenman Jacobson. Gunbritt Berggren lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst. Gunnar Lundh är ny sammankallande i valberedningen och Ann-Cathrin Haglund lämnar densamma. 

Karlfeldtsamfundets årsbok 2017, Träffpunkt Karlfeldt, innehåller texter med siktet inställt på Erik Axel Karlfeldts liv och dikt. Här finns biografiska bilder från barndom och mannaår, tillsammans med analyser av enskilda dikter, kända och okända, deras känsloströmmar, tankegods, uppbyggnad och musikalitet. Men här speglas också att en skald som levde för hundra år sen kan träffas av kritik från en välunderrättad eftervärld för sin livsföring, för dikternas idévärld och för sina offentliga ställningstaganden. Karlfeldt var och är både uppburen och kontroversiell.

Sångs i sommarskrud bjuder på musikupplevelser, poesivandringar och en målarkurs för barn. 

Karlfeldtsamfundet utlyser en tävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Prissumman uppgår till totalt 10.000 kronor. Tävlingen år öppen för dig som är född 1997 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2017 för att du ska kunna vara med i tävlingen.

Karlfeldtsamfundet inbjuder till Vintermöte lördag den 4 februari 2017 kl. 13.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm