Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker


stora huset basbildHuvudbyggnaden på Sånggården
Foto: Hans Barenthein
Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by,
där aldrig det dammar och vandras.

Ur "Jungfru Maria"
(
Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Erik Axel Karlfeldt köper en gård i Sjugare, Leksand

 EAK ser ut över ägorna

Erik Axel Karlfeldt köpte den 27 augusti 1921 en gård i leksandsbyn Sjugare, skönt belägen ovan sjön Opplimen mellan Leksand och Rättvik. Karlfeldt gav gården namnet Sånggården, i dagligt tal Sångs. Vid Karlfeldts övertagande var gården en ödegård.

1922 EAK, Emma Zorn, oxeln

Här sitter Erik Axel Karlfeldt och Emma Zorn på Sånggården 1922. En ensam oxel (som fanns kvar fram till 2009) var det enda träd som fanns på gården. "Där stod en märklig oxel, ensam, lik en ek, skövlad men stark..."

Huset före ombyggnad

1921 Olarsgrden som köptes i Sjugare

Omfattande utbyggnad

Med hjälp av Gustaf Ankarcrona lät Karlfeldt genomföra en omfattande utbyggnad.

Stora huset Ancarcronas ritning                                   Ancarcronas originalritning

Sångs på vårenHuvudbyggnaden byggdes om/till enligt Ankarcronas ritning ovan och .det inreddes ett arbetsrum åt skalden i en tillförd s.k. gammelstuga.Karlfeldts arbetsrum kom också ofta att kallas Gammelstugan. Inflyttning skedde den 22 maj 1922.

GammelstuganGammelstugan med Karlfeldts arbetsrum till höger. 
Foto: Hans Barenthein
Andra gamla, timrade stugor sattes upp på gården som ekonomibyggnader. Nere vid sjön Opplimen placerades en gammal fäbod som bl.a. fungerade som tvättstuga. Sånggården påminner om en bergsmansgård. Karlfeldt hade sitt barndomshem, bergsmansgården Tolvmansgården i Karlbo, i tankarna.

arbetsrummet 2009

arbetsrummet

Karlfeldts arbetsrum - interiör med vy mot Lustgården och sjön Opplimen 
Foto: Hans Barenthein

En prunkande trädgård anläggs

lustgarden ester claessonTrädgården med lustgård och lusthus planlades i samarbete med den kända trädgårdsarkitekten Ester Claesson, vars originalritningar från 20-talet finns bevarade. En rikedom av träd, buskar och örter planterades varav ett respektingivande antal som normalt inte klarar klimatet norr om Dalälven.

lustgrden frdig slutet juli  brunnen 1 sept 1927             Lustgården under uppbyggnad, 1927


1928 eak i lustgrden                         Karlfeldt i Lustgården 1929


mamma gull i lustg 2            Karlfeldts döttrar Ulla och Anna i Lustgården

 

Familjen Berggren flyttar in på Sångs

När familjen Karlfeldt lämnade Sångs 1992 blev Gunbritt och Bo Berggren de nya ägarna. Tillsammans med Gunbritt och Bo verkar Karlfeldtsamfundet för att Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare skall bevaras.

gunbritt och bo

Gemensamt ägande av inventarier

Karlfeldtsamfundet och familjen Berggren äger inventarierna i Karlfeldts arbetsrum och har på så sätt kunnat bevara det i ursprungligt skick.

Gåvobrev

Nedanstående dokument är uppsatt i entrén till Gammelstugan:

Gåvotext

Sånggården

Försommar på Sångs

Sankta Birgitta, dig till behag,
nu på din dag,
plantar jag Vadstenaliljan.
Drivans dotter, blygsam och blid,
bofast vid Vättern sen långlig tid,
må hon trivas vid Siljan.

Träd jag sätter till skugga och frukt,
buskar och ris till blomning och lukt,
gamla örter till läkedom,
här där vreten stod tom.

Ur "Plantering" (Hösthorn)

Försommar på Sångs


Den s.k. Morarosen skänkt av Emma Zorn blommar fortfarande.


Sommar på Sångs - Musik vid Siljan

Musik vid Siljan
Årligen i juli månad har Musik vid Siljan haft två stora arrangemang på Sångs.
Foto: Bo Berggren

Karlfeldts sista sommar på Sångs

EAK 1930 i Lustgården


Var ligger gården och hur hittar jag dit?

VägvisareEn kilometer från riksväg 70 mellan Leksand och Rättvik i Dalarna ligger Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare.  

 E. A. Karlfeldts barndomshem

TolvmansgårdenTolvmansgården "...i lunden kring min fadersgård..."                                    Samtliga foton från Karlbo: Hans Barenthein                                                                                                         

På Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta, alldeles vid Dalälven, föddes Erik Axel Karlfeldt den 20 juli 1864. Och här växte han upp.

Karlfeldts föräldrarTKarlfeldts föräldrar, Anna Jansdotter och Erik Eriksson


Portliderlängan från vägen

Tolvmansgården ligger alldeles vid Dalälven, tre kilometer från riksväg 70. 

Gården från vägen

1931 april tolvmansgrden

 ingången                              Ingången till Tolvmansgården

Tolvmansgården är en gammal bergsmansgård

Huset och bagarstugan                 Huvudbyggnaden och flygelbyggnaden

Portliderlängan och huset          Västra portliderlängan och huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden uppfördes i början av 1700-talet.
Flygelbyggnaden uppfördes under 1820-talet.

Varför kallas gården Tolvmansgården?
Bakgrunden till detta är att nämndemän, som också kallades tolvmän, i generationer bott på gården. Därav namnet Tolvmansgården.                                                                                               

Bagarstugan

Den östra flygeln användes som bagarstuga och på somrarna flyttade familjen in hit. Här föddes Axel Eriksson (som sedermera tog sig namnet Erik Axel Karlfeldt) den 20 juli 1864 och här växte han upp.

Portliderlängan

Den västra längan med portlider. Här bodde tjänstefolket i loftrummen under sommarmånaderna. Längst till höger i bild lär Karlfeldt haft sin studerkammare som ung.

Folkärnaprosten som sägs ha "upptäckt" Karlfeldt

Prosten Åkerblom

Tolvmansgården såld

Samma år som den unge Karlfeldt 1885 tog studenten i Västerås tvingades familjen lämna gården, som gick på exekutiv auktion.

Gården åter i släktens ägo

1967 kunde gården åter komma i släktens ägo när Karlfeldts yngste son, Sune Karlfeldt, tillsammans med sin hustru Mary köpte den.

HuvudbyggnadenParet renoverade under många år pietetsfullt den gamla bergsmangården

DekorväggDekorationer

InteriörInteriör 3                                                                   Gästabudssalen

interior 4I huvudbyggnadens övervåning finns minnesrum med några av Karlfeldts personliga tillhörigheter

Avesta kommun förvärvar Tolvmansgården

Avesta kommun förvärvade Tolvmansgården 1984, innebärande att Erik Axel Karlfeldts barndoms- och uppväxthem kunnat bevaras och visas för allmänheten. Gården är öppen för visning och Avesta kommun arrangerar där en mängd kulturaktiviteter under sommarmånaderna.

Avslutningsbild      Under sommarmånaderna håller också serveringen öppet

Lokal Karlfeldtförening i Avesta

I samband med informationen ovan om Karlfeldtsgården i Karlbo kan nämnas att det i Avesta finns en mycket aktiv lokal karlfeldtsammanslutning, Karlfeldtföreningen Folkare i Avesta.

Ann-Marie Perers och Christer ÅsbergKarlfeldtdagen den 20 juli

Karlfeldtföreningens f.d. ordförande Ann-Marie Perers och Karlfeldtsamfundets f.d. ordförande Christer Åsberg
Karlfeldtföreningen håller programverksamhet under året och samlar karlfeldtintresserade från framförallt Avestaområdet.

Årligen den 20 juli, på Erik Axel Karlfeldts födelsedag, arrangerar Karlfeldtföreningen Karlfeldtdagen. På Karlfeldtdagen utses Årets Fridolinpristagare och därtill bjuds föredrag och sång/musik. Karlfeldtdagen avhålles traditionsenligt på Karlfeldtsgården i Karlbo.


Resa i södra Dalarna

Planerar Du/Ni en resa i södra Dalarna är Erik Axel Karlfeldts födelsegård, Tolvmansgården, officiellt benämnd Karlfeldtsgården i Karlbo, väl värd besöket.


Var ligger gården och hur hittar jag dit?

Vägskylt

Klicka här så får Du upp en karta (i separat fönster) till Karlfeldtsgården i Karlbo. 

De svarta skogarna mumla
och dovt som en vakande humla
bak åsarna tonar Avesta fors.
Än vindspelet knarrar vid gruvan
och släggorna picka på hällarnas järn,
men spoven sover på tuvan,
och änderna vila på vilande tjärn.

Nu ville jag girigt samla
all nejdens drömmande fägring och sång
och minnena, unga och gamla,
som sjunga i natt liksom livet en gång,
nu ville jag dofterna fånga
som välla ur vårnattens jäsande brygd,
och föra dig med på min långa,
min ovissa väg, du min Folkarebygd!

Ur "Uppbrott" (Fridolins visor)

Välkommen!