Hur gjordes inspelningar 1930?

Fritt citerat ur Erik Axel Karlfeldt – Inspelningar av hans verk, Kurt G. Trägårdh,

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 21, 1989:

"Chefredaktören och författaren Karl Johan Rådström föreslog i början av 1930 Sveriges författareförening att man skulle starta en intalning på grammofonplattor av svensk dikt, där författarna själva läste sina dikter. Detta förslag mottogs med spontan förståelse

.......

Uppdraget gick till den franska firman Pathé Frère som valde biografen Flamman vid Hornsgatan på Söder i Stockholm som inspelningslokal. Lokalen låg efter dåtida Stockholmbegrepp lite avsides – detta var före Västerbrons tillkomst – man var mån om att få en lokal fri från störningar av trafik och buller.

Heidenstam var den förste som skulle börja läsa den 11 juni 1930. Men man hade knappt hunnit
sätta igång förrän ett väldigt dån hördes som skakade hela huset. Teknikerna fick byta vax och
Heidenstam fick börja från början igen. Innan man funnit orsaken kom ett andra och tredje dån
mitt i andra och tredje vaxet. Förklaringen: Samma dag hade man påbörjat sprängningar på tomten
intill. Stockholms mest störningsfria lokal enligt producenternas beräkningar hade förvandlats till
den mest olämpliga av alla. Genom att bjuda bergsprängarna på frikostigt tilltagna pilsnerraster
lyckades man genomföra inspelningarna. Inalles gjordes 46 intalningar av 20 författare under den här
inspelningsveckan i juni 1930.
 
Karlfeldt 1930 läser sina dikter

Karlfeldt var med sista inspelningsdagen.
Han läste med samma trygga lugn som alltid.
.........
Han kom med sina diktböcker under armen och sade helt enkelt:
"Vad skall vi nu ta?"
 

Och så blev det Elie Himmelsfärd, Höstpsalm, I Juda städer, Sub luna och Träslottet (Pathé 45817, 45818)."

Samma år, 1930, gjorde Karlfeldt på Norstedts litteraturskiva Polyphon KS 6018 en intalning av
Epistel till Zabbacus och I passionsveckan."

(Karlfeldt avled den 8 april 1931
Se Biografiska data i korthet och Karin Boye efter Karlfeldts död.)