a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Flora och Bellona (1918)

Blommornas kärlek

 • (Linné: Sponsalia plantarum; Deliciæ naturæ)

  När Phoebus skön Flora...

Demagogisk söndag

 • Det är som bruste i skyn en säck
  och tömde en skvalande syndabäck
  och tömde en...

Den flyende kungen

 • Nyss var jag konung. Fredlös genom riket
  jag flyr i dag, förhungrande. I diket
  jag...

Det röda korset

 • Den nittonde februari 1917

  Nu är det fastlag. I högtidlig gång
  gå...

En gammal man

 • En gammal man på kärleksvägen sedd,
  han smyger fram, av ynglingar beledd:

En pesthymn

 • Nu är det tid, I andligen besuttna!
  Från länderna där svärdets skördar ruttna

Fattigmansverser

 • Dikterna II–IV i sviten "Fattigmansverser" har sin bakgrund i minnesbilder från Gerda...

Fattigmansverser I. Statarvisa


 •                   I.

     ...

Fattigmansverser II. Gökstölden


 •                 II.

     ...

Fattigmansverser III. Sommardansen


 •              III.

     ...

Fattigmansverser IV. Syskonen


 •                 IV.

       ...

Fjällstorm

 • På dörren famla tunga, grova nävar,
  och axlar bända hårt mot kojans knut –

Flora och Bellona

 •                   Till –

  Om...

Gratulation

 •         på en födelsedag i mars

  Du ljuva lilla Anna,

Helig lund

 • Det ljusnar över dalarna
  och alla skogar sjunga.
  Vi sitta vi i salarna
  så...