Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Hösthorn (1927)

Gammal ramsa

 • Ave Maria,
  benedia
  dem som suga och dia.
  Själv har du haft ett barn vid ditt...

Humlor

 • Stig, vårens sol, du ljumma,
  och skin på humlornas bon.
  Flyg ut ur kamrar skumma,...

Höstens glädje

 • – Gallhumlen tumlar kring min förstubro,
  östanvinden mumlar sin långlåt utan ro.

Hösthorn

 • Du buktiga horn, som har strövat så vitt,
  på tjurpannan fäst och kring vallerskans hals,...

Höstpsalm

 • Jag såg en rosenbuske, stänkt med blod,
  jag såg ett rep som gnagt en tiggarländ,

Inför freden

 • Jorden talar: Snart är jag trött att ila
  som ett stridsbloss röd genom nattlig rymd.

Karl Johan

 •                    ...

Kornknarr, sänghalm

 • Nu när de trötta sova,
  kornknarr, sänghalm,
  vill jag gå ut och lova

Korsmässa

 • (Tredje maj i gamla kalendern)

  Du kom en morgon genom björkallén.
  Du...

Kurbitsmålning

 • Jag målar en ros
  och lilja därhos,
  en ingen tror,
  en ingenstans gror,
  och...

Kyrkosångarne

 • När prosten såg upp från det sista blad
  av predikan, såg han tre män i rad
  som...

Ljusstöperskan

 • Stilla tindrar stjärnan.
  Tärnan står vid tjärnan,
  doppar de drypande vekar
  i...

Låt brusa, barn, låt brusa

 •   Des Knaben Wunderhorn

  Jag hör en lie brusa
  igenom korn och...

Om till din bädd

 • Om till din bädd, om till din bädd, Malena,
  du hör mig nalkas över knarrigt golv,

Plantering

 • Sankta Birgitta, dig till behag,
  nu på din dag,
  plantar jag Vadstenaliljan.