Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Beckblomster

Flora och Pomona (1906)


                     I.

                En frälst

Mina sav-år ha runnit undan
och min ungdom har torkat hän.
Jag har suttit i from begrundan
som en Jafet vid Noe knän.
Tills den farliga tid var gången,
har jag dövat mitt inres brus;
det var jag som satt främst i gången,
det var jag som skrek högst i sången
i tempel och bönehus.

Jag har späkt mig och jag har fastat
som en Herrans nasir,
men min kärlek den har jag kastat,
på kvinnfolk och bier.
Som en pilgrim i jämmerdalen
gick jag suckande eller teg,
men mitt hjärta slog takt i salen
till pukorna och cymbalen
och dansande unga steg.

Jag är med i den lilla skaran
som skall ankra på Ararat.
Jag har bärgat min själ ur faran,
nu, du syndiga värld, god natt.
När du drunknar i svavelvågor,
skall jag landa på helig mark,
skall jag landa med mina plågor,
mina osläckta lustars lågor
och all ohyran i min ark.


                               II.

                       En förtappad

Jag tänkte dansa evigt rask vid ljus och lyktors sken.
Jekorum, dansen går, tiden står.
Då kom en ångestskälva och kröp i mina ben,
då märkte jag min famn var tom, jag dansade allen.

Jag tänkte sjunga åren runt med oförgänglig röst.
Jekorum, sången går, tiden står.
»Jag är en evig västangök, en evig gök av öst.«
Då kom ett eko långt ur norr och gol om sorg och höst.

Jag satte mig på bänken under Bacchi vingårdsskylt.
Jekorum, bägarn går, tiden står.
Mitt bleka, blacka liv jag ville dricka vinförgyllt.
Då kom en smak i munnen, som med drav jag själen fyllt.

Snart tänker jag att resa till ett främmande land –
Jekorum, tiden går, klockan slår –
en dödergök, som ropar hest »ro båt!« vid Stygens strand,
en halt kompan, som vinkar med en tombutelj i hand.


Förklaringar:
Beckblomster tjärblomster. Beck associerar till folkliga föreställningar om helvetets straff.

I. En frälst
1. sav-år ungdomsår; Jafet vid Noe knän Jafet var Noas son
2. späkt mig kuvat mina drifter; nasir person som gett löfte om strängaste avhållsamhet; bier öl; jämmerdalen bibliskt uttryck för jordelivet (Ps 84:7)
3. Ararat berget där Noa landsteg sedan floden dragit sig tillbaka (1 Mos 8:4); svavelvågor jämför Upp 20:15

II. En förtappad
1. Jekorum av Jorum: döden
2. ett eko långt ur norr och gol om sorg bygger på det folkliga uttrycket "norregök är sorgegök"
3. Bacchi Bacchus, vinguden i romersk mytologi; drav avfallsprodukt vid framställning av öl; med drav jag själen fyllt anspelar på berättelsen om den förlorade sonen som ville fylla sin buk med drav, enligt översättningen i Karl XII:s bibel (Luk 15:16)
4. främmande land dödsriket; dödergök bygger på den folkliga föreställningen om gökens rop: "södergök är dödergök"; ro båt! överfarten till dödsriket Hades skedde enligt en grekisk myt med Charons färja; vid Stygens strand vid stranden av floden Styx, som utgör gränsen mot Hades