Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Den drömmande systern

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Vinden spelar på sin sträng
smäktande bukolika.
Vill du gå på grönan äng,
jungfru Melancholica?
Dagen slocknar högt mot norr,
stigens gren är dagglöst torr,
sakta surra broms och ollonborr.

Där du nyss i solen gick
bland de andra tärnorna,
låg en fjärrglans i din blick
som i sommarstjärnorna;
och jag tänkte: dagens flod
väller stark och het som blod,
men den värmer ej min jungfrus mod.

Stämdes gigor, yr och röd
strax kom ung Sanguinica,
och med kind i häftig glöd
upp sprang stolt Cholerica.
Fru Flegmatica kom ock,
trög och tungögd, vit och tjock.
Du gled ensam bort ur dansens flock.

Går du under månens ny,
syster Melancholica,
leker skimret på din hy
som på blek majolika.
Till ett kärl för drömmars vin
är du formad, svag och fin;
du är skymningsvind och mandolin.


Förklaringar:
"Den drömmande systern" trycktes första gången i Stockholms Dagblad 15/1 1899.

Läran om de fyra temperamenten genomsyrar dikten. Varje temperament ansågs ha sin grund i dominansen av en viss kroppsvätska: melankolikern var tungsint p.g.a. ett överflöd av svart galla; sangvinikern ansågs entusiastisk p.g.a. överskott på blod, kolerikern hade lätt för att brusa upp p.g.a. för mycket gul galla och flegmatikerns tröga sätt sades bero på ett övermått av slem.
1. bukolika herdedikt; Melancholica namn som hör samman med dystert sinnelag
2. tärnorna flickorna
3. gigor stråkinstrument; Sanguinica yster och entusiastisk karaktär; Cholerica person med hetsigt temperament; Flegmatica slö och långsam karaktär
4. majolika sydeuropeiskt glaserat lergods