Den flyende kungen

Flora och Bellona (1918)

Nyss var jag konung. Fredlös genom riket
jag flyr i dag, förhungrande. I diket
jag dignar, piskad av en hagelvind.
Omkring mig frodas tiggareranunkel.
Jag trycker bladen hårt mot hand och kind.
Då drager giftet sårnad och karbunkel,
och när jag nalkas byn, står folk vid grind:
»Tvi, se en spetälsk«, kastar till mig bröd
och rymmer vägen för kung Skam och Död.


Förklaringar:
1. Fredlös utanför lagens skydd; dignar sjunker ihop; tiggareranunkel blåsranunkel, framkallar blåsor på huden vid beröring, vilket tiggare förr utnyttjade för att väcka medlidande; drager ger upphov till; karbunkel böld; spetälsk leprasjuk