Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

En herde- och namnsdagsvisa

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Säg mig, käraste, var du betar,
var du vilar med dina kid.
Ifrån höjderna dig jag letar
i den flyende dagens tid.
Kom, träd hit ifrån smultronvretar,
svalbärsmossar och hallonlid.

Vit är hjorden som stiger tvagen
ur den rinnande vattubäck,
ljus och leende tömmer dagen
över nejden sin vetesäck;
men min vän är som natt i hagen,
mörk och drömögd men ganska täck.

Är det busken på nyponkullen,
eller fläktar min flickas sjal?
Är det får med den mjälla ullen
eller hardun i Glimmans dal?
Solen svänger den röda rullen,
garnet glindrar i högan sal.

Sjunk, du sol framför andra solar,
sol som lyst min herdinnas dag!
Sköna afton som purpur spolar,
i ditt lågande hägn oss tag!
Höga visor jag saligt gnolar,
konung Salomo sjöng som jag.


Förklaringar:

"En herde- och namnsdagsvisa" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 17/2 1900 och togs därefter med i andra upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor, 1902. I denna dikt finns många anspelningar på Höga visan med ord och fraser från Karl XII:s bibel.
1. Säg mig, käraste ... med dina kid Höga visan 1:7; kid killing; smultronvretar vret: liten åker; svalbärsmossar svalbär: blåbär; hallonlid lid: sluttning
2. Vit är hjorden ... vattubäck Höga visan 4:2; tvagen tvättad; nejden trakten; vetesäck bild för dagsljuset; mörk och drömögd men ganska täck Höga visan 1:5; ganska mycket; täck vacker, behaglig
3. mjälla mjuka; Glimmans Glimman: ett vattendrag, liksom i dikten »Hembygdens huldra«; röda rullen sländtrissan är här en bild för solen; glindrar skimrar; högan sal rymden
4. Sköna afton som purpur spolar solnedgångens röda färg som sprider sig över himlen liknas vid att spinnrockens trådspole tillförs alltmer garn och ökar i omfång; hägn skydd; Höga visor kärleksvisor; konung Salomo Bibelns höga visa tillskrevs i äldre tid konung Salomo