Fattigmansverser

Flora och Bellona (1918)

Dikterna II–IV i sviten "Fattigmansverser" har sin bakgrund i minnesbilder från Gerda Karlfeldts barn- och ungdomsår.