Helig lund

Flora och Bellona (1918)

Det ljusnar över dalarna
och alla skogar sjunga.
Vi sitta vi i salarna
så sörjande och tunga?
Se, på och under svalarna
vad blomstermidjor gunga!
Nu spirar frö,
nu blommar mö.
Låt oss gå ut och visor strö
kring Böljeby och Munga!

Långt in i stilla nejder,
långt bort från krig och fejder
och långt från kronovägen
är Floras by belägen
på bergets kopparknä.
Se, Pungmakar Lotta,
i skepnad lik en åtta,
står som en blomsterpotta
vid Pillmans fönsterträ.

Här lockar svanen ungarna
och trädknarrn rör sin skramla.
I fjärran bullra kungarna
och slott och riken ramla.
Jag vill gå ut i dungarna
på stigar ljuvligt gamla.
Blås, pingstvind, blås
kring hed och ås
att inom gröna portars lås
ifrån en drömvärld som förgås
idyllens trogna samla!

Du nordanskog, du sista
där endast knoppar brista,
gör ljumma dina dalar
för skrämda näktergalar!
Hit flyktar Pindens yra,
Apollo skär en lyra
av rönn som står i sav,
och Venus duvor styra
hit upp från störda hav.


Förklaringar:
"Helig lund" trycktes första gången i sin helhet i Strix julnummer 1916. Dessförinnan hade delar av första strofen ingått i dikten "Vår" som trycktes i Sundsvalls-Posten 12/4 1913.

Mot första världskrigets förödelse tecknar diktaren en idyll med ett galleri av antika gudar och av personer som återkommer i andra dikter av Karlfeldt.
1. Vi varför; svalarna svalgångarna längs husets andra våning; vad hur; blomstermidjor syftar på flickorna
2. nejder trakter; krig syftar på första världskriget; bergets kopparknä oklar syftning, kan avse Bispbergs klack vid Pungmakarbo
3. trädknarrn hackspetten; rör sin skramla hackar på stammen; inom gröna portars lås i skogarnas skydd
4. där endast knoppar brista bristningar, dvs. krigets krevader slipper man i nordanskog; näktergalar poeter; Pindens Pindos, Apollos berg i norra Grekland; yra hänryckning; Apollo diktkonstens gud; lyra Apollos instrument; Venus duvor kärleksgudinnans fåglar; Venus duvor styra hit upp kriget söderut ger ingen ro för kärlek