Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

I Fridolins spår

Flora och Bellona (1918)

Här står det gamla huset
med rönnarna vid grinden.
Här svann det sista ruset
som dunst för morgonvinden.
Här brann det sista ljuset,
tills dagen kom på tå.
O Fridolin, din borg är stängd
        och skum och stum också.

Här satt den sista tärnan
på bänken vid syrenen
och såg den första stjärnan
som kvällen tänt på grenen.
Som höstblom sprucko skenen
ur dunklet fler och fler.
Då gick hon tyst, och vart hon gick,
        här syns hon icke mer.

Vid knutens vattentunna
med sherrydränkta kimmar
står sommarns bleka nunna
och gråter dygnets timmar.
På pussens brisar simmar
den sista fjärilns lik,
och syrsan spelar på ett strå
        hans sorgefärdsmusik.

På slagets våta fluster
en urrig duva huttrar.
Vid väggen skräpa ljuster
och håvar, spön och uttrar.
På stångens lösa muttrar
med munnen tom och vid
drakflöjeln gapar som en bild
        av mat- och vinlös tid.

Kring gården vinden vankar,
den siste av kompaner,
på dörrarna han bankar
med bokna astrakaner.
Stå upp ur dina tankar
och se hur ollonsvin,
hur frost och fukt förhärja fritt
         din lustgård, Fridolin!

Är det ej snart de tider
då Mårtens vänner skalkas?
Högtidligt från ditt lider,
se, offret självmant nalkas.
Se, in på gården skrider
ett led av magra gäss.
Men det är tyst bak luckorna
       med skurna hjärteress.

Sjung, höstvind, sjung en jordsång
i märg- och orgelpipor!
Stäm upp en präktig bordsång
om älg, kalkon och ripor!
Han svarar med en mordsång
ur tidens liturgi
och störtar som en vild ulan
        ett skövlat hus förbi.

Jag spejar genom gluggen.
Jag ser blott glädjens vålnad
med nedåtvända muggen
vid härden, svart och kolnad,
en skänk, en sned och bålnad,
vars dörrar gått ur lås
och visa med en bredhänt gest:
         platt ingenting här fås.

Skall aldrig mer förljudas
en klang från Bäsnans branter?
Skall aldrig mer det budas
till mör och musikanter?
Skall ingen sammansjunga
som horn och blomstervin
din vårsjäl, Maj i Munga,
       din höstsjäl, Fridolin?

En gammal luta ligger
ännu på väggens hylla
och om en visa tigger
att sorgsna kamrar fylla.
Dock, även sång blir mylla,
hur år och vindar gå.
O Fridolin, din sång är tömd
     och dömd och glömd också.


Förklaringar:
1. svann försvann
2. tärnan flickan; skenen stjärnornas sken
3. knutens stugknutens; sherrydränkta tunnan har tidigare tjänstgjort som fat för lagring av sherry; kimmar tunnans stavar; sommarns bleka nunna nunneört; pussens vattenpölens
4. slagets duvslagets; fluster bräda vid slagets öppning; urrig rufsig; ljuster huggredskap till fiske; uttrar fiskeredskap som drages efter båt; drakflöjeln vindflöjel i form av drake; mat- och vinlös tid syftar på första världskrigets matbrist
5. kompaner kamrater; bokna halvskämda, övermogna; ollonsvin grisar som får beta i ollonrik bok- eller ekskog
6. Mårtens vänner vänner av firandet av Mårten gås den 10 november; skalkas skämtar; lider skjul; luckorna med skurna hjärteress luckor i bänkarna där gässen kröp in
7. en mordsång ur tidens liturgi anspelar på första världskriget; liturgi gudstjänstordning; ulan lansbeväpnad kavallerist
8. nedåtvända muggen uttryck för att den är urdrucken; skänk skåp för förvaring av t.ex. porslin; bålnad fuktskadad, svälld; med en bredhänt gest med öppna dörrar
9. Bäsnans Bäsna är en by i Gagnef vid Dalälven; budas bjudas; mör flickor; blomstervin vindens sus i blomstren; vårsjäl anspelar på Majs ungdom, men också på månaden; höstsjäl syftar på Fridolins mogna ålder