Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

I Lissabon där dansa de

Flora och Pomona (1906)

I Lissabon där dansa de
på kungens röda slott,
bekrönta och bekransade,
vid hurrarop och skott.
Där spelar havet som basun
och fjärran violin
och varje kind är purpurbrun
som starkt oportovin.

Där sjunga rossignolerna
i dunkel muskotlund
för prinsarne och gemålerna
i nattens ömma blund.
Där fladdra kupidonerna
på vingar av kristall
kring grevarne och baronerna,
som sucka dagen all:

Du västanvind av Salvador
som blåser stark och vek,
väck upp en hind ur liljesnår,
att vi må driva lek.
Jag är en hjort i myrtendagg,
min krona är av gull
och bär en ros på varje tagg
för all min längtans skull.

Från brinkarna vid Munga strand
hörs mäktigt gny och brus.
Där dansa paren hand i hand
i Pillmans glada hus.
Var man som lyfter sina lår
till gamman i hans sal
är som en präktig matador
och prins av Portugal.

En trulsig sky går tung av bly
och spyr sin hagelsvärm,
men flickan lutar vårlig hy
mot Pillmans lena ärm.
Från buktig stång med höstligt bång
en väderhane gal,
men flickan ler i Pillmans fång
som maj i Munga dal.

En fruktröd gren står gungande
och slår mot vägg och glas,
i humlegången sjungande
går östans druckna bas.
Du höstvind, fyll din vida bälg
och blås som i trumpet!
Jag är en högkrönt bröllopsälg
bland rönn i Munga vret.

Nu spricker molnets grå madrass
vid åskans hårda knall,
och månens skepp med gyllne stass
går fram i vinrött svall.
Låt oss gå ut och segla med
från höstens vissna hus
till städer under liljeträd
och slott i myrtensus.


Förklaringar:
1. bekrönta med krona på huvudet; oportovin portvin
2. rossignolerna näktergalarna; kupidonerna amorinerna, små kärleksgudar
3. Salvador provins kring Bahia i östra Brasilien; hind hjorthona, symbol för ung kvinna; myrtendagg myrten är symbol för kärleken
4. brinkarna strandsluttningarna; Munga fiktiv by i Dalarna; Pillmans Pillman är ett återkommande namn i flera av Karlfeldts dikter
5. trulsig tjock; tung av bly grå, blyfärgad; bång larm; väderhane vindflöjel i form av en tupp
6. glas fönsterrutor; humlegången gången mellan rader av humle; högkrönt med stor hornkrona; vret liten åker
7. stass festkläder; höstens vissna hus hemlandet