Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Mikael

Flora och Bellona (1918)

De svarta molnen sjunga
en sång på Mikaels dag
och svepa rymden i tunga
och dånande vingeslag:
Som gamar av öknen vi hasta
i härjningens röda spår,
tills vintersvanarna kasta
sitt dun över lundernas sår.

De sorgsna furorna sjunga
på Mikaels mulna dag:
Ro, ro, du unga
som föddes så sen och svag, 
du sista, bleka prinsessa
av vårviolernas hus,
som lyfte din gula hjässa
mot sista soldagens ljus.

Mitt hjärta sjunger och bävar
i Mikaels mörka kväll,
ty skuggan av gamen svävar
hotfullt under dess päll,
och snart skall dess himmel lysa
av svanarnas vinterfärd
och sista drömmen förfrysa
som fötts i violernas värld.


Förklaringar:
"Mikael" trycktes första gången i Hvar 8 dag 27/12 1908, årg. 10, 1908/09.

1. Mikaels dag den 29 september; Som gamar ... röda spår sammansatt liknelse, där "vi" liknas vid gamar och de röda spåren svarar mot de röda höstlöven men på samma gång blod och döda kroppar som gamar söker sig till; vintersvanarna snömolnen; sitt dun snön; lundernas sår de röda löven
3. päll himlapäll, himlavalv