Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Minnesång

Flora och Bellona (1918)

Amour, amour! Min kärlek är en lur
som ropar högt på stridens dag emot ditt hjärtas mur.
Amour, amour! Min kärlek är en sträng
som darrar svagt och drömmande i mörkret vid din säng.

Amour, amour! Min kärlek är en fur
som stöder stark på stormens berg din lyckas lugna bur.
Amour, amour! Min kärlek är en ek
vars virke blir ditt helgonskrin, då du är död och blek.


Förklaringar:
"Minnesång" trycktes första gången i Strix julnummer 1908.

Minne är här ett ursprungligen tyskt ord som betyder kärlek. Minnesånger skrevs bland de högre kretsarna i södra Tyskland under 1100- och 1200-talen.
1. Amour kärlek
2. bur rum för ogifta kvinnor, jungfrubur; helgonskrin skrin med kvarlevor eller minnen av helgon; Min kärlek är en ek ... död och blek Min kärlek håller ditt minne heligt efter din död