Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Oxen i Sjöga

Flora och Bellona (1918)

Biskopen drog till Sjöga,
borterst upp i sitt stift,
steg i stolen,
sken som solen,
tydde den heliga skrift.
Bönderna lyssnade stumma.
Då från kyrkans kor
hördes det mäktigt brumma:
Ljug ej, bror!

Häpen såg bispen en mule
röras på målad mur,
tänkte: Lukas,
du skall stukas,
ditt katolska djur!
Kyrkan lät han limma
vit som ett skinande lärft.
Templet stod som i dimma,
svalt, kalt, kärvt.

Långa tider därefter
skrapas nu sten på sten.
Fram ur putsen,
töcknet, smutsen
växer kött och ben.
Kyrkfolkets undrande öga
hänger vid bildrikt kor.
Ypperst är oxen i Sjöga,
sträng, stark, stor.

Stor är oxen i Sjöga.
Pannan är som ett valv.
Satan, den lede,
flyr för hans vrede,
lik en ringa kalv.
Månförgylld om horna
går han på himmelens äng,
vaktar de fromma korna,
stor, stark, sträng.

Heliga oxe i Sjöga!
Heliga äro dina horn.
Helig är svansen
du lyfter i dansen
upp mot kyrkans torn.
Heliga äro dina klövar,
som trampat Kanans mark.
Bland pelarträd du strövar,
stor, sträng, stark.

Åldriga evangelister,
träden nu alla fram!
Kitt och klister,
allting brister,
världen står i damm.
Märken I ej hur det grånar
åter till medeltid?
Luften morlar och dånar:
storm, ström, strid.

Ängel, blås i basunen,
bryt ditt sista sigill!
Smattra, örn,
kring kyrkans hörn
din apokalyptiska drill!
Ryten, I lejonlundar,
ert blodsevangelium!
Oxen ensam begrundar,
stor, sträng, stum.

Fjärran i fridens ängder, l
edd som med solskensgarn,
följer stuten,
glansbegjuten,
himmelens förstfödda barn.
Ensam vid drömmande tjärnen
går han i oljeskog;
blommor bär han på stjärnen,
vingar gro kring hans bog.


Förklaringar:
Den ursprungliga titeln på "Oxen i Sjöga" var "Heliga oxe i Vika". Vika kyrka ligger söder om Falun och här knackades 1918 en kalkmålning fram föreställande en oxe. Detta djur är en symbol för evangelisten Lukas. Senare ändrade skalden kyrkans namn i dikten till det uppdiktade Sjöga. Sjunde strofen anspelar på apokalypsen i Uppenbarelseboken.
2. ditt katolska djur biskopen tror att målningen är från tiden före reformationen; limma vitkalka; lärft enklare vävnad av lin eller bomull
5. Kanan Palestina; pelarträd högvuxna träd med raka stammar
6. evangelister Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Deras symboler är: ängel, lejon, oxe, örn; det grånar åter till medeltid föreställningen om medeltiden som en mörk och okultiverad tid var förr utbredd; morlar mullrar
7. Ängel, blås i basunen anspelar på Upp 8:7; bryt ditt sista sigill anspelar på Upp 8:1; Smattra, örn anspelar på Upp 8:13; I lejonlundar anspelar på Upp 4:7 samt Upp 6:1
8. ängder trakter; solskensgarn solstrålar; stuten stut: ung oxe eller tjur; himmelens förstfödda barn Jesus; oljeskog olivskog; stjärnen pannan