Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Till en proletär

Flora och Bellona (1918)

Om du vill göra Kvistbom rätt, o eftervärld, så säg:
Han lopp i nitets fotsvett på rättfärdighetens väg. –
Ja, broder, jag har sett ditt lopp, och där du strök förbi
förnam jag hatets pingstvind med din andes ädla skri.
Och aldrig har jag hört en karl slå fast med mera klang,
att den som har en tia klar, han är en bov av rang.
Du röck mig med, jag följde dig en dag på vårligt gräs,
och arm i arm med Lasarus vi bölte marseljäs.
Den lystna röda rosen vi kysste, heligt pank,
och spottade mot Gosen, där rike mannen stank.

        Ja, hårt det är att vara proletär
        för den som har en gentlemans begär.

Vad var det sist jag hörde? Har du öppnat egen bank?
Rätt så! Jag ser dig sitta vid ett skönt mahognyskrank
och kasta sedelbuntar med fnysande förakt,
som mente du: Jag struntar i Plutos hela makt.
Säg mig ej nu vad själv jag vet: blott för ditt ideal
du söker på hans egen vret tyrannen Kapital.
Ty endast den som smakat fett och själv förtjänar snällt
begriper rätt, hur djävla lett det är att dö av svält.
Så tror jag dig och följer dig i anden dit du styr
och ser i dig en fanans man och även en martyr.

       Ty tungt det är att vara proletär,
       och tyngst för den som ock är miljonär.


Förklaringar:
proletär en egendomslös
1. Kvistbom kan avse socialisten Karl Kilbom (1885–1961), som engagerade sig i Nya banken, kallad "arbetarbanken"; lopp löpte, sprang; nitets flitens; en tia klar en tia till hands; röck ryckte; en dag på vårligt gräs första maj på Gärdet; Lasarus fattig man, namnet kommer från Bibelns berättelse om den fattige och den rike mannen (Luk 16:19–31); bölte bölade, sjöng; marseljäs den franska revolutionssången; Den lystna röda rosen symbol för socialdemokratin; Gosen den bördiga delen av Egypten, här: område där rika bor
2. mahognyskrank bankdisken; Plutos Pluto: rikedomens gud i grekisk mytologi; vret liten åker, här: område; snällt fort