Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Tjugondedag

Flora och Bellona (1918)

I hopar driver snön mot våra rutor,
och stormen, rullande från havet, sjunger
sin spöksång om de sjunkna Vinlandsskutor
som skulle bringa bröd åt landets hunger.
Ett tåg av silverskir i rymden svävar,
men takets lampa hänger tom och blind,
och bordets ljus i ensam stake bävar
för andedragen av Guds vredes vind.

Och svar får havet av sin broder skogen
i ovanlandet, allt det hednavilda,
där ureld bor i kärnved, tung och mogen,
vars hulda värmevågor gå förspillda.
En rötfull nödved piper sorglig visa,
på härd där brasan sjöng till festlig Knut,
om lumpen snåltid utan klang och lisa
då jul och lust och mandom frysa ut.

Nu, mina kära, låt oss sitta samman
och hålla högtid vid det svaga ljuset
och vakta på den tunna spiselflamman,
att hemmets ande ej dör bort i huset.
Igenom helg och söcken gnyr Bellona
på jordens hav mot Ceres och Pomona.
Men jag vill lyss till Bore, nordanbarden,
och till hans hornbas dikta trygga ord
och sjunga vid den magra aftonvarden
om ljusa jular och beglänsta bord.


Förklaringar:
"Tjugondedag" trycktes första gången i Svenska Dagbladet 13/1 1918.

Tjugondedagen infaller den 13 januari.
1. Vinlandsskutor fartyg som torpederats på väg till eller från Amerika, som vikingarna benämnde Vinland; Ett tåg av silverskir snöfallet; takets lampa hänger tom och blind lampan brinner inte p.g.a. bränslebrist
2. ovanlandet landet i norr; ureld bor i kärnved kärnveden har god brännförmåga eftersom den är tätvuxen och rik på kåda; vars hulda värmevågor gå förspillda kritik av hur vedmarknaden sköttes under första världskriget; festlig Knut Knut har namnsdag på tjugondedagen då man brukar fira med julgransplundring; lisa lindring
3. söcken vardag; Bellona krigsgudinnan i klassisk mytologi; Ceres växtlighetens gudinna i klassisk mytologi; Pomona fruktens gudinna i klassisk mytologi; gnyr Bellona ... mot Ceres och Pomona syftar på de krigande som sänkte fartyg lastade med bröd och frukt; Bore nordanvinden; nordanbarden en bard är en skald, ursprungligen i keltisk kultur