Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

eak 1a upplagor 003 edited

Flora och Pomona

Utgiven 1906

Innehållsförteckning:

Tillägnan
Det förgångna
Värdshuset
Epistel till Sabbacus
"Och solen löper i Jungfrun"
En hornlåt
I Lissabon där dansa de
Hästkarlar
Den blodiga sotarn
Nattyxne
Hjärtstilla
Lotus
Beckblomster
Häxorna
Höstskog
Lugnet
I passionsveckan
En jaktsyn
Stjärngossar
Åka på isen hala
Träslottet
I Jupiters stund
Ur årets sagor
Augustihymn
Ode till den höstlige Neptunus
Vinterhälsning


TILLFÄLLIGT
Vid sekelskiftet:
   I. Till Uppsala studenter
  II. Kantat
I MoraLyssna, mitt hjärta! På heden

darrar en sista lidelsens ton,
tordönets väldiga reden
eka farväl från den nattblåa bron.
Stort var att leva i rosor och rus,
vandra i glöd som vid vådeldars ljus;
höstblommor,
tröstblommor,
armt är ert sånglösa sus.

Ur dikten Hjärtstilla
Diktsamlingen Flora och Pomona