Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Flora och Bellona

Flora och Bellona

Utgiven 1918


Innehållsförteckning

Flora och Bellona
Blommornas kärlek
Fjällstorm
Mikael
Vintervila
Ny nord
Januarivår
Jordanden
Klagosång över en lantman
Härolden
Syriskan
Minnesång
Om våren
Helig lund
Kompankörer:
I.  Adrian Brushane
II. Julia Djuplin
En gammal man
Sång med positiv
Svarta Rudolf
Roslagen
Ölandslegend
Zephyrs serenad till Ölands solvända
Ölandsmelodier:
I.   På Borgholm
II.  Vid Färjestaden
III. Arken
Påsklegender:
I.  Häxritt
II. Tranbrev
Sjukdom
Den flyende kungen
Fattigmansverser:
I.   Statarvisa
II.  Gökstölden
III. Sommardansen
IV.  Syskonen
Spinnerskan
I marsvind
Demagogisk söndag
Till en jordförvärvare
Till en proletär
Till en diakon
Till en sekreterare
Till en apotekare
Till Bellona
Poeten till sångmön
I Fridolins spår
Oxen i Sjöga
Svart jul
I mötets tempel
Tjugondedag
En pesthymn
Luthers hammare
Det röda korset
Testamente
Gratulation
Oktober
Så får jag stanna, så skall jag dröja.
Men panten vet jag som dyrt skall lösas,
och klart jag ser som ur rämnad slöja
mot nya nådår, som ej får slösas.
Jag var ej mogen, jag var ej värdig,
ty nog jag lidit och nog jag njutit,
men ett står kvar, förr´n en man är färdig:
att skapa lycka ur vad han brutit.

Ur dikten Sjukdom

Diktsamlingen Flora och Bellona