Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
Vildmarks- och kärleksvisor

Vildmarks- och kärleksvisor

Utgiven 1895

Innehållsförteckning

Fäderna  
Sommarkarlen
Vårbild
Ung kärlek
Jägarlust
Åsen
Kilak
Mot våra
Obekanta
Vårbal
Den mörke jägaren  
Sol och Måne
Vild kärlek
Nybyggarliv
Flickan i Gränge  
Midsommarvisor  
Höstvisa
Hos häxan
Mossen
Budskapet
En vandringsdag  
Blommande rönn  
Fiskarvisa
Den misskände spelmannen  
FanjunkarBerg  
De väntande
En herde-och namnsdagsvisa  
Inom hässjorna
Serenad
Villgräset
Bekransa mig!
Utbölingen
Den sköne Rosenblom
Majnattsröster
Drömd lycka
Ljung
Augustikväll
På älvbrinken
Lindelin
Avskedssång
Långt borta i världen
Nu lyser månen klar och kall
Ur hjärtats gåtbok
Sagan om Rosalind
Husvilla andar
Spelmansvisor

Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund                 
och min själ blir beklämd och vek.
Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund,
halv nödd, halvt villig er sak jag svek.
Nu fångar jag toner ur sommar och höst
och ger dem visans lekande röst;
låt gå, det är också ett värv.
Men klingar det fram ur min dikt någon gång
en låt av stormsus och vattusprång,
en tanke mig manlig och djärv,
och suckar ur milsdjup skog –
ni ha sjungit det tyst genom många led
vid yxans klang, bak fora och plog.      

Ur dikten Fäderna

Ur Diktsamlingen Vildmarks-och kärleksvisor