Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
hsthorn odaterad

Hösthorn

Utgiven 1927

 

Innehållsförteckning

Hösthorn
Inför freden
Vårskuggor
Stadens sångmö
Brusala
Slottstappning
Vandring
Sub luna
Korsmässa
De blindas dag
Aftonbön
Eriksgata
Den underbara kvarnen
Karl Johan
Kurbitsmålning
Fogden i Heidelberg
Låt brusa, barn, låt brusa
Den gråtande bruden
Gamle drängen
Ljusstöperskan
Väverskan
Kyrkosångarne
Den långa sommarn
Om till din bädd
En höstens kväll
Änklingen
Avskedet
Systrar i lustgården
Humlor
Kornknarr, sänghalm
Första minnet
Den sena lustgården
Höstens glädje
Den andra ungdomen
Plantering
En gammal rocksvarvare
Gammal ramsa
Ungdom
Höstpsalm
Vinterorgel
Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord
som låg mig på hjärtat och gnagde och malde,
du strävsinta dotter av den sträva jord;
kanhända det löst det bann som oss kvalde.

---------------------

Vi gingo på var sin sida av en ström
som allt bredare lopp mot det ändlösa havet.
Emellan oss fladdrade en tröttflugen dröm
om det stora vi dräpt, som vart i tysthet begravet.

Ur dikten Änklingen

Diktsamlingen Hösthorn 

eak 1a upplagor 001 edited
Kan rusningen och köbildningen när Karlfeldts sista
diktsamling "Hösthorn" presenterades 1927 liknas vid
dagens köbildningar inför popengagemang och liknande?

Var tid har sina "stjärnor" och sitt sätt att uppmärksamma dem.