Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
eak 1a upplagor 005 2                  
Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim
Utgiven 1901                                                     

 

Innehållsförteckning

Inledningsdikt


FRIDOLINS LUSTGÅRD
Lustgården
De tysta sångerna
I Juda städer
Höstens vår
Göjevisa
Den drömmande systern
Mikrokosmos
Fridolins dårskap
I kungalunden
Nya skott
Visa i enskogen
Nu öppnar nattglim sin krona
Längtan heter min arvedel
Dina ögon äro eldar
På värdshuset Kopparflöjeln
Om en tillbörlig vrede
En madrigal
Maj i Munga
Ett hjärta
Böljeby-vals
Aspåkers-polska
Sång till säckpipa
Bulan
Fem farliga F
Äppelskörd
Svinaherden och greven med det goda ölsinnet
Kom i lunden
Sång till psaltare
Löskekarlarnes sång


DALMÅLNINGAR, UTLAGDA PÅ RIM
Inledning
Eden
Elie himmelsfärd
Jone havsfärd
Jungfru Maria
Majgreven
Tuna ting
Den rike ynglingen
Yttersta domen
p1010514
Dalmålningar utlagda på rim
Faksimil utgiven 2011 baserad på original från 1920
Utgiven 2011 som Nr 43 i Karlfeldtsamfundets Skriftserie
Boken är tryckt i frakturstil. För en förklaring hur man läser
frakturstilen i boken, klicka här.
Läs gärna Eva-Britta Ståhls föredrag kring Dalmålningar på rim.

Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by.

Hon är en liten kulla med mandelblommans hy,
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by,
där aldrig det dammar och vandras.
Vilka stigar har du vankat, så att solen dig ej bränt?
Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt,
att ditt blod icke brinner som de andras?
Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår,
och din panna är som bågiga månen,
när över Bergsängsbackar han vit och lutad går
och lyser genom vårliga slånen.

Ur dikten Jungfru Maria

Diktsamlingen Dalmålningar, utlagda på rim