Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

EAK-Samlade dikter2001Samlade dikter

Wahlström & Widstrand, 2001

Med dikter som ''Jungfru Maria'' och ''Dina ögon äro eldar'' tillhör Erik Axel Karlfeldt våra mest älskade författare. Hans poesi är en mötesplats för motsatser; hos honom finner man den skönaste kärlekspoesin men också dikter om existensens djupaste mysterier.

Karlfeldt gav ut sex diktsamlingar mellan åren 1895-1927. Nu föreligger i en volym Karlfeldts sex diktsamlingar, samt urvalen Tidiga dikter och Sena dikter (se hänvisning till sidan 2 längst ned på denna sida). Samtliga dikter är försedda med ordförklaringar och kommentarer av Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap i Lund.

Recensioner
Läs recensioner av Samlade dikterChrister Åsbergs förord till Samlade dikter på temat "Är Karlfeldt aktuell än idag?"

christer sberg           Christer ÅsbergErik Axel Karlfeldt är en levande diktare. Det är länge sedan – 1931 – han avled och posthumt tilldelades nobelpriset i litteratur. Det är länge sedan – 1901 – han fick sitt publika genombrott med Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim. Det är länge sedan – 1864 – han föddes, i ståndsriksdagens sista år, i ett gammalt, förindustriellt bondesverige. Men hans diktning lever. Det märks på det motstånd och obehag hans namn fortfarande väcker. Det märks på den kärlek och vördnad med vilken hans minne ännu vårdas.

Varför motstånd och obehag? Karlfeldt förknippas med förgångna ideal, mandom, mod och morske män. Det är inte rättvist, men något litet får han skylla sig själv. Han var ett barn av sin tid, och på den tiden var barnet inte sällan en man. Varför kärlek och vördnad? Karlfeldt har skapat några av den svenska litteraturens yppersta dikter. Men för många är han i första hand en livserfaren, kunskapsrik och förtrogen vän. En vän som har ord för glädje och lusta, för sorg och ångest, för skämt och allvar, för gemenskap och ensamhet. En som med självsyn skildrar själens dunkla vrår, som på hed och i skog hör lärkornas positiv och hackspettens kastanjetter, som lyfter ögat mot nymånens slanka tvillinghorn eller fullmånens röda kastrull. Namnet Karlfeldt väcker skepsis och entusiasm, misstro och tillit. Alltså lever han.

"En fiol jag är med världens alla visor i sin låda." Så beskriver han själv sin diktnings mångsidighet och musikalitet i en av våra största kärleksdikter: "Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda." Med åren vidgas avståndet även till en så enkel, självklar och potent bild för erotisk attraktion. Behovet av ordförklaringar och sakupplysningar ökar om hans diktning ska bevara sin verkan, sin tjuskraft och anstöt, också för yngre generationer av läsare och lyssnare.

"Han är mossig", säger någon. Visst, det finns ett tunt skikt av stoft på somliga av hans rader, lärdomsdamm och blomsterpollen, sjunkna solgrand från Sjugares kalkrika mylla, frasande smulor från multnade papirer. Kring andra strofer slingrar sig Jugendepokens girlander och festonger intill snarlikhet med dalmålarens furstliga kurbits. Men hos Karlfeldt finns också det raka, enkla tilltalet. Det må vara förstucket och dolt, förklätt och draperat, men det kan också möta dig okonstlat och naket: "Det är vind, stark vind."

"Han är svår", säger någon. Ja, men inte svårare än vilken genomsnittlig modernist eller postmodernist som helst. Det i yttre mening svåra i hans poesi är svårt därför att det är uppskopat ur kunskapskällor bortanför allfarvägen: bibel, barock, botanik, bygdespråk och bondepraktika. Men det mesta av detta var svårt även för Karlfeldts samtid. En kommenterad utgåva av hans dikter efterlystes redan då. Nu har du den i din hand: "Du kan bringa den att spela."

Karlfeldtsamfundet lyckönskar alla Karlfeldtläsare, de trogna och de misstrogna men framför allt de nya – infödda och invandrade – till mötet med en stor svensk skald av internationella mått i en samlad och kommenterad utgåva. Den gör det möjligt att tränga djupt in i hans diktning. Så blir han läst, och så förblir han levande.

Uppsala den 21 september 2001
Christer Åsberg, Karlfeldtsamfundets ordförande

-----------------------------------------------------------------

 

Översättningar

Om ock det sagts att Karlfeldt är svåröversatt har Karlfeldt översatts till en mängd olika språk.

Vi kommer att komplettera underlaget efter hand.

Erik Axel Karlfeldts bibliografi

I Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 5, 1974, Erik Axel Karlfeldts bibliografi, Samfundets utgåvor , finns en redogörelse över vilka översättningar till främmande språk som gjorts fram till publiceringen, d.v.s. 1974.

Bibliografin visar ett stort antal exempel på översättningar till en mängd olika språk.

Bibliografin är utarbetad av Nils Afzelius och färdigställd av Arne Bergstrand.

Bästa sättet att få tag på bibliografin är att söka på nätet www.antikvariat.net.

Five Swedish Poets of the Nineteenth Century

Ett senare exempel på översättningar representeras av science-fictionförfattaren och litteraturprofessorn Judith Moffett, USA som 2001 presenterade översättningar till engelska av bl a Elie Himmelsfärd, Häxorna, Höstpsalm, Oxen i Sjöga och Vinterorgel (Five Swedish Poets of the Nineteenth Century, ed. and trans. by Judith Moffett).