Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Aftonbön

Hösthorn (1927)

Jag vill till ro mig lägga
i nattens svala sköt
och stilla tankar dägga
ur allt vad jag led och njöt.

Av allt jag älskar och hatar,
av sol och is, en flod
skall kvälla som hugnar och matar
mitt hjärta med hälsans blod.

Som örnens ungar få vila
från jagandets heta dag,
skall månljus barmhärtighet sila
hit ner och himmelskt behag.

Jag är ett barn av natten
och tarvar dess modersbröst.
Nu sova land och vatten.
Bedrövade värld, hav tröst!

 Sjugare den 6 april 1925.


Förklaringar:
Med titeln "Vårnatt" trycktes dikten första gången i Majbladet. Svenska Rödakorsveckans tidning 1925.

1. dägga här: få di, näras av
2. kvälla flöda; hugnar gläder, tröstar
4. tarvar behöver; tröst förtröstan