Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Den andra ungdomen

Hösthorn (1927)

O Pillman, du är nyktigam,
du blommar och lyser om natten.
Du stänker med Portugalsvatten
ditt skäckiga hår som en dam.
Med skakande axlar och benen i darr,
bland prinsar och histrioner,
i virrvarr av vrål och toner
du dansar, maskerad till narr.

Det snörvlar ett grymt, det brånar ett skri,
det är som en fläkt ur en djungel,
där under elektriska tungel
sin kättja natten släppt fri.
Nu skär genom larmet av stålklang en våg –
vem sitter bland spelmän på stolen,
har Krylbom förkastat fiolen
och dunkar sin snickaresåg?

Kom, dunk och snarr! Jag är en ung narr,
charmörer och kurtisaner
de äro mina kompaner
och alla som dansa med darr.
Se, gubbar leka en fumlig kurtis
och läppja på ungdomsvörten
och drömma bland fikonaskörten
om äpple och paradis.

Nej, kasta din mask och res ditt krön
bland tidens halsar som krokna!
Blås ut det unkna och bokna
och fnys av vrede och kön!
Din andra ungdom är grann, men du hör
ej med i en fastlag som denna,
bland änkor förgyllda med henna
och rakade fruar och mör.

O Pillman, du var luteransk
och sund och soligt erotisk,
vi gör du dig svart och exotisk
och afri- och amerikansk –
en missionär som smyger om kväll
till kvinnornas hula-hula,
ett lejon som lämnar sin kula
att kela med hind och gasell?

Så känn och bekänn: din fröjd är steril
och fåfäng ditt hjärtas giljan,
det är ej madonnaliljan
som doftar i jazzvindens il.
Den Gud haver gjort till en blodfull pion
och nattens pudrade blära
må komma varandra nära
men äro dock omaka hjon.


Förklaringar:
1. Pillman namn som förekommer i flera av Karlfeldts dikter; nyktigam blomma som är sluten på dagen men som öppnar sig på natten; Portugalsvatten eau de Portugal, hårvatten; skäckiga gråsprängda; histrioner enklare skådespelare
2. grymt grymtande; brånar av brånad: brunst, stark könsdrift; tungel månsken; elektriska tungel elektriska lampor; kättja lust, könsdrift; stålklang syftar på Krylboms spel på såg (se nedan); Krylbom namn i dikten "Ode till snickaren Krylbom"; dunkar sin snickaresåg åsyftar spel på såg
3. snarr skorrande ljud; kurtisaner finare prostituerade, här: lättfärdiga kvinnor; kompaner kamrater; läppja på ungdomsvörten smaka på den kärlek som hör till ungdomen; fikonaskörten de korta kjolarna, anspelar även på att Adam och Eva dolde sina kön med fikonlöv; äpple syftar på den förbjudna frukt som Eva lockade Adam att äta av (1 Mos 3:1–7)
4. krön huvud; bokna halvskämda; fastlag firas i de katolska länderna med fest inför fastans försakelse; henna hårfärgningsämne som ger brunröd färg; rakade shinglat, kort hår med rakad nacke, 1920-talets modefrisyr
5. vi varför; hula-hula dans från Hawaii
6. giljan frieri; madonnaliljan symbol för renhet; blära vitblära är en blomma som öppnar sig på natten i motsats till pionen som blommar kraftfullt i solsken; hjon fästfolk, makar