Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Gammal ramsa

Hösthorn (1927)

Ave Maria,
benedia
dem som suga och dia.
Själv har du haft ett barn vid ditt bröst.
Vyssa med din ljuva röst
i den stränga höst.

Ave Maria,
benedia
dem som köra och ri'a.
Själv du for till Egypti land.
Led du hästen vid din hand
genom ökn och sand.

Ave Maria,
benedia
djuren i stall och stia.
Själv var du fattig liksom vi.
Stå vår ringa näring bi,
giv oss korn och kli.

Ave Maria,
benedia
dem som ärligen fria.
Själv var du fäst vid en timmergesäll.
Lys dem i den mörka kväll
till den rättas tjäll.

Ave Maria,
benedia
dem som plågas och skria.
Själv du grät med ett kors till stöd.
Hjälp oss i vår ångst och nöd,
hjälp oss till vår död.


Förklaringar:
"Gammal ramsa" är utformad som en enkel bön till Jungfru Maria och anspelar på olika episoder i hennes liv.

1. Ave Var hälsad; Ave Maria början av katolsk bön till Jungfru Maria; benedia välsigna
2. ri'a rida
3. Stå ... bi hjälp, stöd
4. tjäll boning