Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Roslagen

Flora och Bellona (1918)

Jordrök vaknar bland höstlöv i lunden.
Sent omsider upp genom sunden
bryter sig brisen med glasigt gny.
Alfågelstoner, ejdergamman
smälta med askarnas körsång samman.
Ingen vårpark susar legender,
krönikeknittel som edra stränder,
Rydboholm och Penningby.
Skutor som svänga kring skär och prickar,
granna som änder,
böljande gula hår,
veronicablickar,
Roslagsvår.

Havets glädje befläktar landet.
Svallet klingar från vattenbandet.
Asplöv som vågor glittra och skälva.
Yppig oxel och olvon välva
kronor med fjärdarnas doft och skum.
Högtid går in över landets mären:
rosor i solblåst på yttersta skären,
rosor vid liens vägar och årans;
än vid Finsta rosa rorans
viskar sitt skära mysterium.
Nattviolens ånga och mårans
andas den kärva natten ljum.
'Svenska soldaten' i gulblå rotar
blickar mot kusten, där faran hotar.
Purpurnävans ymniga vävar
blomma av markens trogna blod.

Land där luften beständigt bävar,
land för smekning och hårda nävar,
tvaget ur havets mäktiga käril,
bygd för män och svärmare god!
Strand som hyser på klippiga ängar
vass för sävsångarns veka strängar,
kärleksört för Apollos fjäril,
kraftig sälting för nötens våmmar!
Salt är din havsvind, söt är din skogsvind,
söt av skogslind,
Roslagssommar!

Kungsljusen tyna i höga stakar,
fackelblomster och lysing slockna.
Fyren ensam blinkar och vakar
ute i mörkret, där töcknen tjockna.
Havets ångest bestryker landet.
Själarna stöna i vattenbandet,
själarna ängslas i mänskors bröst.
Tjutande, svart en spökbåt seglar
in över splittrade vattenspeglar.
Mistlur, stormvin heter din röst.
Roslagshöst!Förklaringar:
1. Jordrök Corydalis sólida, stor nunneört; Alfågelstoner alfågel, arktisk dykand som övervintrar vid våra kuster; ejdergamman ejdrarnas muntra läten; legender helgonberättelser; krönikeknittel knitteln är versmåttet för de medeltida svenska rimkrönikorna; Rydboholm slott på Upplandskusten som Gustav Vasas fader en gång var ägare till; Penningby slott i Roslagen som ägts av bl.a. Sten Sture d.y.; prickar sjömärken; böljande gula hår den gula vassen; veronicablickar av Veronica chamaédrys, teveronika, en blå blomma
2. vattenbandet strandkanten; olvon liten buske med vita eller rosa blommor; landets mären landamären, gränser; Finsta den heliga Birgittas födelsegods; rosa rorans ros som dryper av dagg, inledningsorden på en hymn till Birgitta av den svenske biskopen Nicolaus Hermanni; mårans gulmårans; Svenska soldaten lund-kovallen, även kallad natt och dag; Purpurnävans blodnävans
3. tvaget tvättat; käril kärl; strängar här: musik; kärleksört för Apollos fjäril Apollofjärilens larver äter gärna kärleksört; sälting havssälting, favoritföda bland kreaturen; nötens nötkreaturens; våmmar magar
4. Kungsljusen tyna i höga stakar bild som illustrerar växtens form med höga stjälkar; fackelblomster högvuxen ört med röd blomspira; lysing videört med lysande, gula blommor; Själarna stöna sälarna uttalas på roslagsmål "själarna"