Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Till Bellona

Flora och Bellona (1918)

Mars var din broder eller gemål, ty skalderna tveka,
om du förvärvat din kärlek till blod och ditt hat till allt manfött,
när med en tvillingbroder du stred om en varghonas spenar,
eller en make med kyssar som bett har lärt dig att rasa,
grym i din brånad.

När macedoniern drog genom Asiens länder mot Indus,
satt du i Kappadocien bland enbröstade tärnor.
Honom du såg och följde hans tåg och njöt av hans vinskörd,
tills du mättad kvävde en natt med brinnande famntag
sonen av solen.

När i triumf du drog in i ditt Rom med din tjänare Cæsar,
gick du vid sidan av vagnen med huvudet kärligen lutat,
andades Afrikas doft ur hans krans och viskade »konung«,
höll i den ena handen en krona och gav med den andra
dolken åt Brutus.

Sent i tiderna fann du en man som helt dig förnöjde,
grym emot kvinnor som du emot män. Du hämnades alla,
när i den nesliga vanmakt du band hans själ och hans lemmar.
Evigt ditt namn förbinder sin klang med hans, o Bellona
Napoleona.

Jämnt i ett sekel, gudinnornas sorgår, begrät du din gunstling,
tills, efter ringare lekar, en dag du red ut med ditt brudbloss.
Sående gnistor bland folken och missljud ur väldiga tubor,
fann du på vakt i Arminii skog din tjänare Wilhelm,
härligt i harnesk.

Fröjdas, Bellona! Ditt altar är rest. Hekatomberna falla.
Jorden var blodfull och tung och trött att blomstra och föda.
Snäpparn hon väntat. Åt gubbar hon ger sina mognande jungfrur,
skiftande ut sina svenner och män åt dig, som de starke
älskar och dräper.

Gläds, o Bellona! Stridsvagnarna bullra som aldrig de bullrat.
Aldrig så kvävande tät en rökelse pyrt dig till mötes.
Eldkatapulterna slunga sitt järn att gå som kometer.
Örnarna flyga med krafter en var som tu hundrade hästar,
spruta som drakar.

Trummorna gå. Du står fram och blottar den sargade barmen.
Festen går an i sin vildaste takt. Bellonarier dansa.
Rusigt satraperna fägna de mordiska blåmän på kinden.
Slavar med hiskliga pukar ur hålorna krypa och hylla
dig, o virago.

Upp står bak skyternas yttersta gräns din tjänare Wilson,
svänger en skarp tomahawk under fanor av viftande sedlar.
Rödskinnens hövding han är och en konung för alla som handla,
mäktig att sända dig flottor av män och förbränna med olja
landen och havet.

Yvs, o Bellona! Ett stoltare följe du aldrig har samlat:
vita och bruna och röda och svarta och blacka och gula.
Regnbågens färger bekriga varann. Metallerna blandas.
Eld och vatten gå hop, och vulkanernas gurglande strupar
ryta ur kaos.

Jorden är din, och vem bland gudinnorna bjuder dig spetsen?
Död är Minerva och Venus är sjuk och förarmad Pomona.
Högt bland hyperboreernas berg en musernas kordräng
rör med bävan en rostande sträng och sjunger din allmakt.
Hör mig, Bellona!


Förklaringar:
Karlfeldt följer i "Till Bellona" den romerska krigsgudinnan Bellonas raseri från antiken till tiden för första världskriget. Versmåttet är en form av hexameter, som förekommer i några av litteraturhistoriens tidigaste och mest berömda krigsskildringar, Homeros Iliaden och Vergilius Eneiden.
1. Mars krigsguden i romersk mytologi; manfött män; brånad stark könsdrift
2. macedoniern Alexander den store; Indus flod vid Indiens västra gräns; Kappadocien nordöstra delen av nuvarande Turkiet; enbröstade tärnor amazoner, mytiskt, kvinnligt krigarfolk som lät avlägsna ena bröstet för att bättre kunna hantera bågen; vinskörd blodiga slag; tills du mättad ... famntag åsyftar Alexanders död; sonen av solen Alexander mottogs som solens son i Egypten
3. När i triumf ... kärligen lutat efter vunna segrar hälsades romerska fältherrar med ett triumftåg genom Rom; Afrikas doft åsyftar Caesars sista fälttåg som gick till Afrika; ur hans krans som hedersbetygelse fick fältherren en krans av lagerblad på hjässan; viskade "konung" Caesar hade planer på att göra sig själv till kung; Brutus en av Caesars mördare
4. när i den nesliga vanmakt ... lemmar här avses Napoleons fångenskap på Sankt Helena
5. Jämnt i ett sekel 1815–1914, för en människa är sorgåret ett, för gudinnorna gör skalden sorgåret till ett helt sekel; ringare lekar mindre krig; Sående gnistor gnistor som tänder krigslågan; Arminii skog Arminius befriade delar av nuvarande Tyskland från romarna; Wilhelm Wilhelm II, Tysklands kejsare under första världskriget; harnesk rustning
6. Hekatomberna beteckning på stora djuroffer i antikens Grekland; Snäpparn instrument för åderlåtning
7. rökelse kan åsyfta stridsgas som började användas under första världskriget; Eldkatapulterna kanonerna, katapult är ett äldre kastvapen; Örnarna flygplanen; spruta som drakar åsyftar kulspruteeld
8. Bellonarier Bellonas präster; satraperna provinsguvernörerna i det forna Persien, här: befälhavarna; fägna undfägnar, tillfogar, här: slår; blåmän äldre benämning för afrikaner, svarta; pukar masker, här: gasmasker; hålorna skyttegravarna; virago gammal, ofta manhaftig jungfru
9. skyternas skyter: den forngrekiska benämningen på folken i södra Ryssland; Wilson Woodrow Wilson var president i USA under första världskriget; tomahawk indiansk stridsyxa
10. Yvs Var stolt; blacka bleka, grådaskiga
11. bjuder dig spetsen bjuder dig motstånd; Minerva vetenskapens gudinna i klassisk mytologi; Venus kärleksgudinnan i klassisk mytologi; Pomona fruktens gudinna i klassisk mytologi; hyperboreernas hyperboreer: sagofolk långt upp i norr; musernas kordräng sånggudinnornas korgosse, dvs. skalden; rostande sträng lyrans, dvs. diktkonstens, sträng