Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vandring

Hösthorn (1927)

Här är din väg, där spenslig björk
mot åsen byggt en ljus portik.
Vid sidan ligger tjärnen, mörk
av ljuvligt ruvande mystik.
Träd lätt på golv med timjan strött!
Det ligger bygd därnedanför.
Där blomstra byar vitt och rött
och jordens glädje, dit du hör.

Min väg går bort åt annan trakt.
Den dunklar in i valv av gran,
tills myren vidgar, allt för flackt
och hårt belyst, sin bleka plan.
Den stiger tungt mot bergets bryn,
den sprängs isär av stenig vret,
tills krönet öppnar stort en syn
mot öde rymd och evighet.


Förklaringar:
"Vandring" trycktes första gången i Studiekamraten nr 23/24 1924.

1. portik pelargång i regel som ingång till hus; timjan backtimjan som kan bre ut sig över stora ytor
2. vret liten åker