Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
KB08-2omslag

Karlfeldtbladet nr 2008:2
Ladda ned som pdf

Innehåll:
Ungdomens Karlfeldtpris
Vem är den nye ordföranden?
Tankar om "Flora och Bellona"
Allhelgonadag
"Se min kurbits"
Sommarmötet 2008 i Sigtuna
"Sjukdom" – dikt och verklighet
Nya i styrelsen
Karlfeldtmedaljen
Sommaren på Sångs
Karlfeldt på tjeckiska
"Ett historiskt ögoblick"
Karlfeldtföreningen i Folkare
Till minne av Harald Riesenfeld
Inbjudan till Vintermötet