Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
KB15 1omslag

Karlfeldtbladet nr 2015:1

Ladda ned som pdf


Ordföranden har ordet.......4
Vintermöte i Västerås.......6
Karlfeldt efter Karlfeldt......7
Karlfeldt och den poetiska blåklinten......16
Om ett porträtt......18
Harry Martinsons insiktsfulla tal om Karlfeldt......20
I kräftans tecken......23
Dalälven i Karlfeldts diktning......24
Epistel till Sabbacus......26
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare......28
Karlfeldtsgården i Karlbo......30
Karlfeldts sista dikt......32
Årsboken 2015 – något utöver det vanliga......33
Verksamhetsberättelse för 2014......34
Inbjudan till års- och sommarmötet i Vadstena......38