Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
Karlfeldtbladet 2-15

Karlfeldtbladet nr 2015:2

Ladda ned som pdf


Ordföranden har ordet.......4
Till minne av Germund Michanek.......5
Karlfeldt på urdu.......6
Livsglädjens politik.......8
Lars Anders tonsätter 90-talisterna......14
Sommarmötet 2015 i Vadstena......15
Vadstena vals......19
Inte bara Dalarna......20
Ungdomens Karlfeldtpris......23
Höstpoet med vårkänsla......24
Stina Otterberg ny i styrelsen......26
Brusala i nytt ljus......26
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare......28
Karlfeldtsgården i Karlbo......30