Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
Karfeltbladet 1-16

Karlfeldtbladet nr 2016:1

Ladda ned som pdf


Ordföranden har ordet.......4
Tystnaden efter Lars Gustafsson.......5
Till minne av Ingegerd Fries.......6
Karlfeldtsamfundet 1966-2016.......8
Så bildades Karlfeldtsamfundet......16
Välbesökt Vintermöte......18
Karlfeldts faror – krig och erotik......20 
Karlfeldt och D'Annunzio......26
Sångs ett riksintresse......28
Karlfeldtpriset till Katarina Frostensson......29
Inbjudan till sommarmöte i Falun......30 
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare......32 
Karlfeldtsgården i Karlbo......34
Verksamhetsberättelse 2015......36