Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
KB18 1omslag

Karlfeldtbladet nr 2018:1

Ladda ned som pdf


Ordföranden har ordet...……4
Karlfeldtpriset 2018...……5
Vintermöte 2018...……6 
Sub luna – vad ville Karlfeldt ha sagt?.……8
Ny cd med Karlfeldt-tonsättningar……11 
Årsbok 2018……12 
Det röda korset – dikt och kantat……13 
Tora Vega Holmström i Karlfeldts fotspår……14 
Odd Zschiedrich: Vad är bildning?……16 
Karlfeldt på franska……22 
Provins och centralmakt……23
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare……24 
Karlfeldtsgården i Karlbo……26 
Verksamhetsberättelse……28
Inbjudan till sommarmöte……30
Dikt: Väverskan……32