Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtbladet 2019:1

Karlfeldtbladet nr 2019:1

Ladda ned som pdf


Ordföranden har ordet...……4
Vintermöte...……6
Inbjudan till sommarmöte...……10 
Djur på djupen.……12 
Bildning, utbildning och kulturarv i vår tid……18 
Karlfeldtsamfundet på Instagram……24 
Den sura vårsallat……25 
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare……26 
Jag är din sjungande röst……28
Karlfeldtsgården i Karlbo……29 
Verksamhetsberättelse……31
Brev till redaktionen……34
Dikt: Spelmansvisor I……36