1995 Jöran Mjöberg

1995 Jöran MjöbergMotivering:
Karlfeldtpriset 1995 tilldelas Jöran Mjöberg för framstående insatser inom Karlfeldtforskningen, främst genom doktorsavhandlingen "Det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik" 1945, men också genom mångårigt, inspirerat och inspirerande engagemang inom Karlfeldtsamfundet som styrelseledamot och inte minst som ledande kraft i dess skriftkommitté.

Priset utdelades den 29 juli i Vadstena.